• 5 Sep

  calendar

  Livdiplom - Fonder och portföljlära
  08:00-17:00
 • 6 Sep

  calendar

  Livdiplom - Finansiella marknader och instrument
  08:00-17:00
 • 11 Sep

  calendar

  Swedsec - Ledning och kontroll
  09:00-16:30
 • 12 Sep

  calendar

  Swedsc - Ledning och kontroll
  09:00-16:30
 • 13 Sep

  calendar

  Swedsec - Ledning och kontroll
  09:00-17:00
 • 19 Sep

  calendar

  Livdiplom - Pensioner och förmåner
  08:00-17:00
 • 20 Sep

  calendar

  Livdiplom - Pensioner och förmåner
  08:00-17:00
 • 21 Sep

  calendar

  Webinar - Swedsec för rådgivare Delområde I
  10:00-15:00
 • 28 Sep

  calendar

  Webinar - Swedsec för rådgivare Delområde II
  10:00-15:00
 • 5 Okt

  calendar

  Webinar - Swedsec för rådgivare Delområde III
  10:00-15:00
 • 10 Okt

  calendar

  Livdiplom - Försäkringskunskap
  08:00-17:00
 • 12 Okt

  calendar

  Webinar - Swedsec för rådgivare Delområde IV
  10:00-15:00
 • 12 Okt

  calendar

  Webinar - Swedsec för rådgivare Delområde IV
  10:00-15:00
 • 23 Okt

  calendar

  Tjänstepension
  08:00-17:00
 • 24 Okt

  calendar

  Livdiplom - Tjänstepension
  08:00-17:00
 • 6 Nov

  calendar

  Livdiplom - Skatter
  08:00-17:00
 • 7 Nov

  calendar

  Livdiplom - Skatter
  08:00-17:00
 • 20 Nov

  calendar

  Livdiplom - Juridik
  08:00-17:00
 • 21 Nov

  calendar

  Livdiplom - Juridik
  08:00-17:00
 • 27 Nov

  calendar

  Swedsec - Ledning och kontroll
  09:00-16:30
 • 28 Nov

  calendar

  Swedsec - Ledning och kontroll
  09:00-16:30
 • 29 Nov

  calendar

  Swedsec - Ledning och kontroll
  09:00-16:30
 • 4 Dec

  calendar

  Livdiplom - Företagsekonomi
  08:00-17:00
 • 5 Dec

  calendar

  Livdiplom - Företagsekonomi
  08:00-17:00
 • 12 Dec

  calendar

  Livdiplom - Affärsinriktad rådgivning
  08:00-17:00

logo

Vet du vad vi är mest stolta över? Förutom att just du har tagit dig tid att läsa den här texten. Det är de resultat vi har uppnått genom att förena pedagogik, affärsinsikt, kreativitet och teknik. Och hur har det gått till, rent konkret?

Allt handlar om att möta de behov som finns med en insiktsfull och pedagogisk lösning. Det kan vara en e-learning, en föreläsning, en bok, en lärarledd utbildning eller kanske en kombination av två eller flera av dem. Poängen är att inget är hugget i sten – vi mejslar ut lösningen tillsammans.

Och oavsett vad vi kommer fram till så kan du i princip vara säker på att vi har de kompetenser som krävs för att skapa goda pedagogiska resultat; projektledning, manus, animation, bild- och filmproduktion samt ett stort nätverk av föreläsare och ämnesexperter. Läs mer om hur vi arbetar och våra resultat under Kundcase.

Summa summarum; vi på Contento Wassum Academy är en spännande byrå för digitalt och analogt lärande som arbetar inom en rad olika områden, exempelvis bank, finans, försäkring och utbildning. Inom e-learning utvecklar vi såväl skräddarsydda som branschgemensamma utbildningar och inom det analoga området kan vi erbjuda allt från lärarledd utbildning till att skriva böcker i aktuella ämnen.

Har du fastnat på kroken än? I så fall är du mer än välkommen att kontakta oss direkt här. Annars föreslår vi att du läser lite till, exempelvis om våra kundcase.

shutterstock_324645422

ÅKU 2017

ÅKU 2017 lanseras i e-utbildningsformat och bygger på ett varierat lärande i form av föreläsningsfilmer, animerade faktasekvenser och interaktiva övningar. Föreläsaren förstärker sitt budskap med hjälp av belysande exempel som stöttas av grafik, text och bild. De flesta avsnitt avrundas med ett antal kunskapsfrågor som säkerställer att du har tillräckliga kunskaper inom området.

bola%cc%8anelicensen

Bolånelicensen

Nu lanserar vi en helt ny utbildning inom Bolån. Den vänder sig till dig som omfattas av SwedSecs licensieringskrav för bolån. Syftet är att förbereda dig inför SwedSecs licensieringstest.

anpassad

Anpassad utbildning

Utöver vårt standardutbud erbjuder vi anpassade utbildningar - helt utifrån dina behov. Kanske vill du komplettera eller anpassa de utbildningar vi redan erbjuder, eller utbilda inom något helt annat?

penningtva%cc%88tt

Åtgärder mot penningtvätt – 2017

I den här webbaserade utbildningen lär du dig vilka krav som ställs på dig som arbetar i en verksamhet som riskerar att beröras av penningtvätt eller finansiering av terrorism. Genom interaktivt lärande med övningar, filmer och simuleringar lär du dig hur du ska agera, vilka lagkrav som finns och vad penningtvätt handlar om.

kreditgivningsprocessen_1

Investeringsrådgivning

Utbildningen är helt webbaserad och bygger på interaktivt lärande som varvar animerade och filmade informationsavsnitt med övningar och simuleringar. Under kursen lär du dig bland annat vad som gäller beträffande behovsanalys, information och dokumentation, god rådgivningssed och avrådningsplikt.

fo%cc%88rsa%cc%88kringsfo%cc%88rmedlarens-roll-och-ansvar_1

Försäkringsförmedlarens roll och ansvar

Försäkringsförmedlarens roll och ansvar är en webbaserad distansutbildning. Utbildningen varvar animerade avsnitt med filmade föreläsningar och interaktiva övningar. Under utbildningen lär du dig vad försäkringsförmedling innebär och vilka krav Finansinspektionen ställer på dig som förmedlar försäkringar.

swedsec_sja%cc%88lvstudier-specialister

SwedSec – Självstudier för specialister

Ett nytt sätt att studera självständigt. Filmade föreläsningar med övningsfrågor och E-learning. I tre delområden finner du 63 filmklipp och 241 frågor som hjälper dig nå kunskaperna i samtliga mätpunkter inför Swedsectestet. Detta paket lanseras juli 2015.

swedsec_sja%cc%88lvstudier

SwedSec – Självstudier med webinarier (för rådgivare)

För dig som vill gå i en klass och interaktivt öva med lärare och deltagare kompletteras självstudierna med 4 webinar-pass. Dessa genomförs i Adobe Connect till vilken du kommer få en länk i ett mail en vecka innan första webinaret. En avskild plats med dator eller laptop samt headset rekommenderas för bästa upplevelse.

16 juni, 2017

Kravfyllt yrke

Vilka lagkrav ställs på en försäkringsförmedlare? Och vad innebär god försäkringsförmedlingssed? Det förklarar vi i vår uppdaterade e-utbildning Försäkringsförmedlarens roll och ansvar.

16 juni, 2017

PUL ersätts av GDPR

Är medarbetarna redo för den nya dataskydds-
förordningen?

Snart ersätts PUL av GDPR (The General Data Protection Regulation). Och det företag som då misslyckas med att hantera personuppgifter korrekt riskerar höga böter eller andra sanktioner.

Snart träder en ny och mer omfattande penningtvättslag ikraft. Den bygger på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv och börjar att gälla under hösten 2017. Nyheterna i lagen ställer krav på anpassningar av interna regler och processer hos banker och finansiella företag. Det innebär också att många medarbetare behöver uppdatera sig.

16 juni, 2017

ÅKU 2017 är här!

Anställda inom bank och finans ska precis som vanligt uppdatera sina kunskaper enligt Swedsecs kunskapskav. Årets ÅKU underlättar upp-
dateringen så att medarbetarna effektivt kan möta kunskapskraven.

13 juni, 2017

Direktivet IDD

Nya finansmarknadsdirektiv ökar behovet av utbildning! Ett exempel på det är IDD (Insurande Distribution Directive) som ska införas senast den 23 februari 2018. Enligt direktivet ska försäkrings-
förmedlarna utbilda sina rådgivare motsvarande 15 utbildningstimmar under året.

Vem får ge råd till kunderna? Jo, nu finns det nya riktlinjer för för personal som tillhandahåller investeringsprodukter och -tjänster. Riktlinjerna är utfärdade av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA), utifrån MiFID II, och anger hur medarbetarna får agera i olika kundsituationer.

Nu står ytterligare utbildning inom bolån på programmet. Förutom Bolånelicensen som innebär massiva utbildningsinsatser, så ska branschen säkra upp att vissa rådgivare lever upp till kunskapskraven inom området ”Värdering av konsumenters bostäder”.