Teknikcollege: Handledarutbildning

fullsizeoutput_ca

Vår utmaning: Under 2014 genomförde Teknikcollege en förstudie med företag och utbildare för att identifiera framgångsexempel och efterfrågat stöd i handledarskap. Resultaten av förstudien visade att det fanns en efterfrågan på stöd och uppdaterat material för att smidigt kunna bedriva en kvalitativ handledarutbildning och ge de studerande en praktik av hög kvalitet. Eftersom vi ville att utbildningen i hög grad skulle bygga på konkreta scenarion som speglar vardagen för handledare och studerande var utmaningen att hitta verklighetstrogna situationer, i en utmanande miljö.

Vår lösning: Det fanns ett behov av både lärarledd och webbaserad utbildning, och därför gjorde vi en kombinerad lösning. Idag finns den digitala produktionen både som webbaserad utbildning och i en version anpassad för att kunna genomföras vid en lärarledd träff. Dessa alternativ kompletterar varandra i att webbversionen kan fungera som repetition för deltagare från den lärarledda träffen, eller en helt fristående utbildning för den som vill genomföra den individuellt.

Versionerna är uppdelade i två delar med fyra respektive fem avsnitt per del. Deltagarna tar bland annat del av filmade situationer och får reflektera och svara på frågor kring vad de sett. De interagerar också genom sociala övningar där de till exempel får ta ställning till och värdera påståenden. Flera övningar är reflekterande frågor där deltagarna också kan välja att dela med sig av sina svar till andra deltagare, och ta del av hur de i sin tur har svarat.

Våra styrkor: Enligt Teknikcollege uppfylldes samtliga kortsiktiga mål (1 år) för projektet. Detta avser antal handledare som genomfört utbildningen (cirka 600 personer), implementering i Teknikcollege-regionerna, och att det i högre grad finns en systematik i arbetet med lärande på arbetsplatsen. Flera deltagare menar att innehållet i utbildningen väcker många nya tankar och idéer om hur de kan få det trivsamt och lärorikt i deras arbete med handledning. I utvärderingen framkom också att filmerna verkligen fångar hur det kan och bör vara i praktiken.

21 maj, 2019

Ny medarbetare

Vi välkomnar Henrik Ax i rollen som ny projektledare hos Team Contento.

Vi är stolta över vårt utökade samarbete med SFM (Svenska Försäkringsförmedlares Förening). Tillsammans utvecklar vi nu flera omfattande utbildningspaket inom både liv- och sakförsäkring.

Nu erbjuder vi ett komplement till vår e-utbildning Bolånelicensen, som är baserad på SwedSecs kunskapkrav för bolånehandläggare.

ÅKU 2019 är effektivt disponerad och ger ett maximalt lärande på begränsad tid.

Så här i årets slutskede har vi tagit fram statistik för våra utbildningar. Det var inga dåliga siffror vi hittade!

Läs mer...

15 november, 2018

Ny hemsida lanseras snart …

Vårt team arbetar nu med att uppdatera Contentos varumärkesprofil för att visuellt representera var vi är idag som digitalt företag. Det här är vad du har att se fram emot.

Helt kort om vad vi pysslar med just nu.

I januari 2019 fusioneras Contento Wassum Academy och Learnify AB.