995 kr exkl moms

Åtgärder mot penningtvätt – 2017

penningtva%cc%88tt

I den här webbaserade utbildningen lär du dig vilka krav som ställs på dig som arbetar i en verksamhet som riskerar att beröras av penningtvätt eller finansiering av terrorism. Genom interaktivt lärande med övningar, filmer och simuleringar lär du dig hur du ska agera, vilka lagkrav som finns och vad penningtvätt handlar om.

Penningtvätt klassas som ett brott sedan flera år tillbaka. I utbildningen får du veta mer om vad det innebär.

Utbildningen tar cirka 40 minuter att genomföra. I utbildningen ingår ett avslutande interaktivt test. När du blivit godkänd vid testet kan du själv skriva ut ett intyg.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med finansiell rådgivning och/eller livförsäkringsförmedling. Den som arbetar med finansiell rådgivning ska ha kunskaper om och kunna tillämpa de krav som ställs upp i Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630) och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11).

Innehåll

Vad är penningtvätt?

 • Vad är penningtvätt
 • Olika syften bakom penningtvätt
 • Brottet penningtvätt
 • Hur penningtvätt kan  gå till

Finansiering av terrorism

 • Exempel på finansiering av terrorism
 • EU-sanktioner

Lagar och regler

 • Lagar och tillsynsmyndigheter
 • Riskbedömning
 • Den riskbaserade metoden
 • Vem omfattas av reglerna och varför?

Hur ska du agera?

 • Kundkännedom
 • PEP (Politiskt exponerade personer)
 • Att ställa frågor
 • Några vanliga metoder
 • Rapportering

Kunskapstest

 

Anmäl dig här!

Deltagare

Beställare

Faktureringsinformation

Övrigt

Kursinformation

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Bekräftelse på anmälan skickas ut via e-post. Anmälan till distanskurser är bindande och kan inte avbokas. Anmälan till lärarledda dagar är bindande, men inte personbunden, utan kan överlåtas till annan person inom samma företag. Vid om- eller avbokning senare än fyra veckor före kursen startar debiteras 50 procent av kursavgiften. Vid om- eller avbokning senare än två veckor före kursen startar debiteras hela kursavgiften. Kostnad för utsänt material debiteras alltid. Vid sjukdom hos föreläsare förbehåller vi oss rätten att flytta en eller flera kursdagar till annat tillfälle. Utbildningen är tillgänglig i 12 månader från anmälan.

Vi är glada att få hälsa dig välkommen som kursdeltagare hos oss på Contento Wassum Academy!