1 950 kr exkl. moms

Investeringsrådgivning

kreditgivningsprocessen_1

Utbildningen är helt webbaserad och bygger på ett interaktivt lärande som varvar filmklipp, animerade faktasekvenser med olika typer av övningar. Under utbildningen lär du dig bland annat vad som gäller vid behovsanalys, information och dokumentation, god rådgivningssed och avrådningsplikt.

Målet är att du ska lära dig vad du behöver göra för att följa gällande  lagar och regelverk om finansiell rådgivning.

Kursen och tar cirka 30 minuter att genomföra. I tiden ingår ett avslutande interaktivt test. När du blivit godkänd vid testet kan du själv skriva ut ett intyg.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med investeringsrådgivning eller livförsäkringsförmedling. Du som arbetar med investeringsrådgivning ska ha kunskaper om och kunna tillämpa de krav på investeringsrådgivning som ställs upp i Lagen om värdepappersmarknaden och Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse FFFS 2007:16 och Lagen om finansiell rådgivning till konsument.

Innehåll

Rådgivning

  • När är det investeringsrådgivning?
  • God rådgivningssed

Lagar och regler

  • Lagar som styr rådgivningen
  • Kompetenskrav

Behovsinventering

  • Att göra en behovsinventering
  • Lämplighets- och passandebedömning

Informations- och dokumentationskrav

  • Krav på information till kunden
  • Dokumentation i samband med rådgivning

Kunskapstest

Anmäl dig här!

Deltagare

Beställare

Faktureringsinformation

Övrigt

Kursinformation

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Bekräftelse på anmälan skickas ut via e-post. Anmälan till distanskurser är bindande och kan inte avbokas. Anmälan till lärarledda dagar är bindande, men inte personbunden, utan kan överlåtas till annan person inom samma företag. Vid om- eller avbokning senare än fyra veckor före kursen startar debiteras 50 procent av kursavgiften. Vid om- eller avbokning senare än två veckor före kursen startar debiteras hela kursavgiften. Kostnad för utsänt material debiteras alltid. Vid sjukdom hos föreläsare förbehåller vi oss rätten att flytta en eller flera kursdagar till annat tillfälle. Utbildningen är tillgänglig i 12 månader från anmälan.

Vi är glada att få hälsa dig välkommen som kursdeltagare hos oss på Contento Wassum Academy!