8 500 kr exkl. moms

Finansiella marknader och instrument

finansiella-marknader-och-instrument

Utbildningen Finansiella marknader och instrument omfattar två delar. I första delen genomför du våra e-utbildningar som ger dig grunden och förståelsen för fonder och portföljlära. E-utbildningarna heter ”Aktier”, ”Derivat och strukturerade produkter”, ”Kapitalmarknaden och placeringskunskap” samt ”Ränteplaceringar”. De bygger på ett interaktivt lärande och varvar animerade och filmade avsnitt med övningar och simuleringar.

Den andra delen består av en lärarledd dag där du får bygga på och fördjupa kunskaperna från e-utbildningarna. Du får möjlighet att ställa frågor och diskutera kring olika lösningar tillsammans med handledaren och övriga kursdeltagare.

Målet är att du efter kursen ska ha fått en bred och djup kunskap inom finansiell ekonomi och kunna tillämpa de tekniker och instrument som förekommer.

Handledare

Eric Friberg utbildad finansekonom vid Stockholms Universitet och behörig lärare i ekonomi. Har sedan 1996 undervisat i aktiederivat och finansiell ekonomi på Stockholmsbörsen. Han har också varit sakkunnig i domstolstvister avseende placeringsrådgivning.

För vem?

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar med privat- eller företagsinriktad rådgivning kring sparande och kapitalförvaltning.

Innehåll

  • Makroekonomi och kapitalmarknaden
  • Ekonomisk politik
  • Avkastning och risk
  • Räntebärande instrument
  • Aktier
  • Derivat och strukturerade produkter

Kunskapstest

Anmäl dig här!

Deltagare

Beställare

Faktureringsinformation

Övrigt

Kursinformation

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Bekräftelse på anmälan skickas ut via e-post. Anmälan till distanskurser är bindande och kan inte avbokas. Anmälan till lärarledda dagar är bindande, men inte personbunden, utan kan överlåtas till annan person inom samma företag. Vid om- eller avbokning senare än fyra veckor före kursen startar debiteras 50 procent av kursavgiften. Vid om- eller avbokning senare än två veckor före kursen startar debiteras hela kursavgiften. Kostnad för utsänt material debiteras alltid. Vid sjukdom hos föreläsare förbehåller vi oss rätten att flytta en eller flera kursdagar till annat tillfälle. Utbildningen är tillgänglig i 12 månader från anmälan.

Vi är glada att få hälsa dig välkommen som kursdeltagare hos oss på Contento Wassum Academy!