1 950 kr exkl. moms

Försäkringsförmedlarens roll och ansvar

fo%cc%88rsa%cc%88kringsfo%cc%88rmedlarens-roll-och-ansvar_1

Intro

Försäkringsförmedlarens roll och ansvar är en e-utbildning som varvar filmade föreläsningar med animerade faktasekvenser  och interaktiva övningar. Under utbildningen lär du dig vad försäkringsförmedling innebär och vilka krav Finansinspektionen ställer på dig som förmedlar försäkringar.

Målet är att du ska lära dig vad du behöver göra för att följa de lagar och regelverk som reglerar verksamheten.

Utbildningen tar cirka 60 minuter att genomföra, därefter gör du ett avslutande test som omfattar 25 frågor. När du blivit godkänd vid testet kan du själv skriva ut ett intyg.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som förmedlar liv- och ansvarsförsäkringar. Enligt lag ska alla försäkringsförmedlare kunna lagen om försäkringsförmedling (2005:405), Förordningen om försäkringsförmedling (SFS 2005:411), Finansinspektionens föreskrifter  samt allmänna råd om försäkringsförmedling (FFFS 2005:11).

Innehåll

Vad innebär försäkringsförmedling

 • Bakgrunden till lagen
 • Vilka är försäkringsförmedlare?
 • Undantag från tillståndsplikten

Kontroll av försäkringsförmedlare

 • Försäkran från den anställde
 • Dokumentation
 • Anknuten försäkringsförmedlare
 • Gränsdragningar

Kundmötet

 • Informera rätt
 • Dokumentationskrav
 • PUL i kundmötet

Lagkrav och skadestånd

 • Lagar, regelverk och normer
 • EU:s roll

Tillstånd, tillsyn och sanktioner

 • Finansinspektionens roll
 • Tillståndskrav för juridisk och fysisk person
 • Klagomålshantering och tvistlösning
 • Skadestånd

God försäkringsförmedlingssed

 • Vad är god försäkringsförmedlingssed?
 • Opartisk analys

Anmäl dig här!

Deltagare

Beställare

Faktureringsinformation

Övrigt

Kursinformation

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Bekräftelse

Bekräftelse på anmälan skickas ut via e-post. Se efter i skräppostmappen om du inte kan hitta den. Får du inte någon bekräftelse kan du höra av till oss på info@contento.se.

Vid om- eller avbokning

Anmälan till distanskurser är bindande och kan inte avbokas. Anmälan till lärarledda dagar är bindande, men inte personbunden, utan kan överlåtas till annan person inom samma företag. Vid om- eller avbokning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 procent av kursavgiften. Vid om- eller avbokning senare än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften. Kostnad för utsänt material debiteras alltid.

Fakturering och tillgänglighet

Fakturering sker vid anmälan med betalningsvillkor 30 dagar. Utbildningen är tillgänglig i 12 månader från anmälan. Vid sjukdom hos föreläsare vid lärarledda utbildningar förbehåller vi oss rätten att flytta en eller flera kursdagar till annat tillfälle.

Vi är glada att få hälsa dig välkommen som kursdeltagare hos oss på Contento!