8 500 kr exkl. moms

Försäkringskunskap – blended learning

fo%cc%88rsa%cc%88kringskunskap_1

I första delen genomför du våra e-utbildningar som ger dig grunden och förståelsen för de olika delarna inom ämnet. E-utbildningarna heter ”Försäkringskunskap”, ”Riskförsäkringar” och ”Sparförsäkringar”. De bygger på ett interaktivt lärande och varvar animerade och filmade avsnitt med övningar och simuleringar.

Den andra delen består av en lärarledd dag där du får bygga på och fördjupa kunskaperna från de två e-utbildningarna. Du får möjlighet att ställa frågor och diskutera kring olika lösningar tillsammans med handledaren och övriga kursdeltagare.

Målet är att du ska få goda grundkunskaper i hur försäkringsverksamhet fungerar och vilka försäkringsformer som finns. Du kommer också få verktyg för att på ett bra sätt kunna sätt utvärdera olika försäkringsbolag och deras produkter.

För vem?

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar med rådgivning och förmedling av försäkringar till privatpersoner eller företag. Kursens utformning passar för dig som ska börja arbeta som försäkringsförmedlare eller rådgivare.

Innehåll

 • De viktigaste legala ramverken för livförsäkringsverksamhet
 • Hur livs- och dödsfallsförsäkringar är uppbyggda
 • Försäkringspremiens olika beståndsdelar och förstå hur de påverkar premien vid förändrade antaganden
 • Riskbedömning
 • Regelverken för pensions-, kapital- och kapitalpensionsförsäkring
 • Traditionellt försäkringssparande och fondförsäkring
 • Solvens och konsolidering
 • Ömsesidiga och vinstutdelande livförsäkringsbolag
 • Återbäring
 • Internationell försäkringsmarknad
 • Nya försäkringsprodukter på marknaden
 • Vad man bör tänka på när man väljer försäkringsprodukt
 • Återköp och flytträtt
 • Riskförsäkring - allmänt
 • Hur riskförsäkringar påverkas av lagstiftningen
 • Paketering av riskförsäkring
 • Återförsäkring
 • Sjuk- och olycksfallsförsäkring
 • Gruppförsäkring

Kunskapstest

Anmäl dig här!

Deltagare

Beställare

Faktureringsinformation

Övrigt

Kursinformation

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Bekräftelse

Bekräftelse på anmälan skickas ut via e-post. Se efter i skräppostmappen om du inte kan hitta den. Får du inte någon bekräftelse kan du höra av till oss på info@contento.se.

Vid om- eller avbokning

Anmälan till distanskurser är bindande och kan inte avbokas. Anmälan till lärarledda dagar är bindande, men inte personbunden, utan kan överlåtas till annan person inom samma företag. Vid om- eller avbokning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 procent av kursavgiften. Vid om- eller avbokning senare än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften. Kostnad för utsänt material debiteras alltid.

Fakturering och tillgänglighet

Fakturering sker vid anmälan med betalningsvillkor 30 dagar. Utbildningen är tillgänglig i 12 månader från anmälan. Vid sjukdom hos föreläsare vid lärarledda utbildningar förbehåller vi oss rätten att flytta en eller flera kursdagar till annat tillfälle.

Vi är glada att få hälsa dig välkommen som kursdeltagare hos oss på Contento!