495 kr

GDPR – Grundutbildning

datastorage

Intro

GDPR ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Men vilka är skillnaderna och hur påverkar  det arbetet? Det är den röda tråden i vår utbildning som hjälper dig över tröskeln till det nya tänk som GDPR innebär. Den nya lagen träder i kraft den 25 maj 2018 och medför att de flesta medarbetare måste uppdatera sina kunskaper inom kort.

Innehåll

GDPR (General Data Protection Regulation) är en helt ny EU-gemensam lag, som kompletterats med svenska regler. Exempelvis kan personuppgifter enbart ägas av den fysiska person som uppgifterna avser. Som personuppgiftsansvarig lånar ni uppgifterna för att kunna fullgöra ett berättigat ändamål. Öppenhetsprincipen innebär att ni måste vara mer transparenta och berätta vad, hur och varför ni behandlar personuppgifter.

Målet med utbildningen är att förstå skillnaderna mellan GDPR och PUL och vad den nya lagstiftningen innebär för verksamheten.

Utbildningen är uppdelad i två moduler: en grundmodul som tar cirka 20 minuter att genomföra, och en specialistmodul som tar cirka 25 minuter. I slutet av respektive modul får du tillgång till en utskriftsbar lista över de viktigaste punkterna i processen.

För vem?

Utbildningen är avsedd för alla medarbetare som kan tänkas komma i kontakt med personuppgifter.

Innehåll

  • Förordningen i korthet
  • Roller och ansvar
  • När är behandling tillåten?
  • Den registrerades rättigheter
  • Överföring av personuppgifter

 

Anmäl dig här!

Deltagare

Beställare

Faktureringsinformation

Övrigt

Kursinformation

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Bekräftelse på anmälan skickas ut via e-post. Anmälan till distanskurser är bindande och kan inte avbokas. Anmälan till lärarledda dagar är bindande, men inte personbunden, utan kan överlåtas till annan person inom samma företag. Vid om- eller avbokning senare än fyra veckor före kursen startar debiteras 50 procent av kursavgiften. Vid om- eller avbokning senare än två veckor före kursen startar debiteras hela kursavgiften. Kostnad för utsänt material debiteras alltid. Vid sjukdom hos föreläsare förbehåller vi oss rätten att flytta en eller flera kursdagar till annat tillfälle. Utbildningen är tillgänglig i 12 månader från anmälan.

Vi är glada att få hälsa dig välkommen som kursdeltagare hos oss på Contento Wassum Academy!