79 000 kr exkl. moms

Livdiplom

livdiplom

ContentoWassum Academys utbildningsprogram Diplomerad Livförsäkringsförmedlare ger kursdeltagarna en bred kompetensgrund och uppfyller de särskilda krav som ställs på livförsäkringsförmedlare enligt Finansinspektionens föreskrifter 2 kap § 7 FFFS 2007:23. Se här. Vi lägger även stor vikt vid utbildningsdelarna som berör investeringsrådgivning och du kommer efter att ha genomgått programmet också att uppfylla kraven enligt lagen om finansiell rådgivning till konsumenter (FFFS 2004:4). Se här.

Totalt omfattar utbildningsprogrammet 14 lärarledda utbildningsdagar, e-learning samt självstudier. Programmet avslutas med diplomutdelning och mingel för att fira dina nyvunna kunskaper.

Handledare

Varje kursavsnitt har en handledare som till vardags arbetar som specialist inom sitt ämnesområde. Våra lärare är i första hand praktiker och arbetar exempelvis som advokater, jurister, aktuarier eller kapitalförvaltningsexperter. Under varje kurs som ingår i programmet presenteras handledarna närmare.

För vem?

Programmet är utformat för dig som arbetar med avancerad försäkrings-, pensions- och investeringsrådgivning inom försäkringsbolag, försäkringsförmedlingsföretag eller inom bank. Utbildningen passar även bra för dig som arbetar med försäkring i andra roller som kräver en bred branschkunskap, exempelvis om du är affärs- eller produktutvecklare på försäkringsbolag eller har en marknads- eller supportfunktion gentemot försäkringsrådgivare.

Innehåll

Programmets delkurser

Dagar/Omfattning

Finansiella marknader och instrument 1 dag klassrum + e-utbildning
Fonder och Portföljlära 1 dag klassrum + e-utbildning
Pensioner och förmåner enligt lag och avtal 2 dagar klassrum + e-utbildning
Försäkringskunskap 1 dag klassrum + e-utbildning
Tjänstepension 2 dagar klassrum
Juridik 2 dagar klassrum + e-utbildning
Skatter 2 dagar klassrum + e-utbildning
Företagsekonomi 2 dagar klassrum
Försäkringsförmedlarens roll & ansvar e-utbildning
Finansiell rådgivning e-utbildning
Åtgärder mot penningtvätt e-utbildning
Fonduppdatering enligt UCITS IV e-utbildning
Affärsinriktad rådgivning, avslut och diplomering 1 dag klassrum

 

Anmäl dig här!

Deltagare

Beställare

Faktureringsinformation

Övrigt

Kursinformation

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Bekräftelse

Bekräftelse på anmälan skickas ut via e-post. Se efter i skräppostmappen om du inte kan hitta den. Får du inte någon bekräftelse kan du höra av till oss på info@contento.se.

Vid om- eller avbokning

Anmälan till distanskurser är bindande och kan inte avbokas. Anmälan till lärarledda dagar är bindande, men inte personbunden, utan kan överlåtas till annan person inom samma företag. Vid om- eller avbokning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 procent av kursavgiften. Vid om- eller avbokning senare än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften. Kostnad för utsänt material debiteras alltid.

Fakturering och tillgänglighet

Fakturering sker vid anmälan med betalningsvillkor 30 dagar. Utbildningen är tillgänglig i 12 månader från anmälan. Vid sjukdom hos föreläsare vid lärarledda utbildningar förbehåller vi oss rätten att flytta en eller flera kursdagar till annat tillfälle.

Vi är glada att få hälsa dig välkommen som kursdeltagare hos oss på Contento!