12 500 kr exkl moms.

SwedSec – Självstudier för specialister

swedsec-sja%cc%88lvstudier-specialister-utbildning

En renodlad distansutbildning i ny tappning. Utbildningsupplägget består av filmade föreläsningar och övningsfrågor.

Delområde 1 – Finansiella instrument, marknader och handel

Består av ett antal filmklipp och frågor. Vissa rubriker saknar filmklipp, men har heltäckande övningsfrågor som du besvarar för att nå upp till rätt kunskapsnivå.

Delområde 2 – Ekonomisk analys

Här ser du ett antal filmklipp och genomför övningsfrågor. De flesta filmklipp följs av övningsfrågor, men vissa rubriker har enbart övningsfrågor.

Delområde 3 – Etik och regelverk

Här ser du ett antal filmklipp (ett filmklipp per mätpunkt) som följs av övningsfrågor. I den här delen har alla rubriker filmklipp, och de flesta filmklipp följs av övningsfrågor.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som analytiker, värdepappersmäklare, fondförvaltare och liknande. Kort sagt: alla som står inför utmaningen att bli godkända vid SwedSecs licensieringstest för Specialister.

Innehåll

Inför kursstarten kan du börja med att se vilka testdatum som erbjuds och på vilka platser i Sverige du kan avlägga testet. För att boka datum behöver du ett konto och inloggning i SwedSecs onlinetjänst. Det erhålls när avgift för testet har betalats till SwedSec.

När du anmält dig till utbildningen får du omedelbart tillgång till vår utbildningsportal för att några dagar senare få kurslitteraturen till adressen du angivit i anmälan.

Under din studietid kan du sedan kommunicera med våra ämnesexperter via vår studieportal för att ställa frågor eller diskutera innehållet i utbildningen.

Anmäl dig här!

Deltagare

Beställare

Faktureringsinformation

Övrigt

Kursinformation

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Bekräftelse

Bekräftelse på anmälan skickas ut via e-post. Se efter i skräppostmappen om du inte kan hitta den. Får du inte någon bekräftelse kan du höra av till oss på info@contento.se.

Vid om- eller avbokning

Anmälan till distanskurser är bindande och kan inte avbokas. Anmälan till lärarledda dagar är bindande, men inte personbunden, utan kan överlåtas till annan person inom samma företag. Vid om- eller avbokning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 procent av kursavgiften. Vid om- eller avbokning senare än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften. Kostnad för utsänt material debiteras alltid.

Fakturering och tillgänglighet

Fakturering sker vid anmälan med betalningsvillkor 30 dagar. Utbildningen är tillgänglig i 12 månader från anmälan. Vid sjukdom hos föreläsare vid lärarledda utbildningar förbehåller vi oss rätten att flytta en eller flera kursdagar till annat tillfälle.

Vi är glada att få hälsa dig välkommen som kursdeltagare hos oss på Contento!