1 950 kr exkl. moms

Uppdatering – Nya fondregler enligt UCITS IV

uppdatering-nya-fondregler

År 2011 infördes fondregelverket UCITS IV som medförde omfattande förändringar i svensk lag. Sedan dess är det obligatoriskt med en uppdatering och ett kunskapstest för alla försäkringsförmedlare som förmedlar fonder eller ger råd om dem. Det ger vi i den här e-utbildningen.

Kursen och tar cirka 30 minuter att genomföra. I tiden ingår ett avslutande interaktivt test. När du blivit godkänd vid testet kan du själv skriva ut ett intyg.

För vem?

För rådgivare och försäkringsförmedlare med flera som lämnar investeringsråd om – eller förmedlar andelar i fonder. Utbildningen kan även utgöra en bra orientering för medarbetare inom back- och middle office.

Innehåll

  • Bakgrund och syfte med förändringarna i fondlagstiftningen
  • Förvaltningsbolagspass
  • Förändring av fondens inriktning och fondbestämmelser
  • Fusion av fonder inom EES-området
  • Det nya "Faktabladet" KIID (Key Investor Information Document)
  • Mottagar- och Matar-fondstruktur
  • Andelsklasser
  • Ny riskmätning för derivatpositioner enligt VaR samt organisatoriska krav på OTC-derivathanteringen

Kunskapstest

Anmäl dig här!

Deltagare

Beställare

Faktureringsinformation

Övrigt

Kursinformation

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Bekräftelse

Bekräftelse på anmälan skickas ut via e-post. Se efter i skräppostmappen om du inte kan hitta den. Får du inte någon bekräftelse kan du höra av till oss på info@contento.se.

Vid om- eller avbokning

Anmälan till distanskurser är bindande och kan inte avbokas. Anmälan till lärarledda dagar är bindande, men inte personbunden, utan kan överlåtas till annan person inom samma företag. Vid om- eller avbokning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 procent av kursavgiften. Vid om- eller avbokning senare än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften. Kostnad för utsänt material debiteras alltid.

Fakturering och tillgänglighet

Fakturering sker vid anmälan med betalningsvillkor 30 dagar. Utbildningen är tillgänglig i 12 månader från anmälan. Vid sjukdom hos föreläsare vid lärarledda utbildningar förbehåller vi oss rätten att flytta en eller flera kursdagar till annat tillfälle.

Vi är glada att få hälsa dig välkommen som kursdeltagare hos oss på Contento!