Livförmedlare utan värdepapperstillstånd?

kreditgivningsprocessen_2

Är det möjligt? Vad sker nästa år? Här får du veta mer om den nya lagstiftningen som är på gång:

I en departementspromemoria (Ds 2017:17) ges förslag till en ny lag om försäkringsdistribution. Den nya lagen ersätter lagen om försäkrings-
förmedling, och innebär att försäkringsförmedlare som ger råd  kring investeringsbaserade försäkringsprodukter kommer att behöva tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528), eftersom råden kommer att ses som investeringsrådgivning. Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft redan den 23 februari 2018.

Värt att notera är att berörda förmedlare troligtvis inte kommer att ges någon övergångsperiod, för att hämta in relevanta kunskaper. Det innebär att den som saknar värdepapperstillstånd i februari nästa år, genast måste upphöra med den verksamhet som rör rådgivning kring investeringsbaserade försäkringsprodukter eller pensionsförsäkring, exempelvis fond och depåförsäkringar.

Det är också värt att notera att följande försäkringar är undantagna från de nya reglerna:

  • Skadeförsäkringsprodukter.
  • Livförsäkringsprodukter där ersättning endast betalas ut vid dödsfall eller invaliditet till följd av skada, sjukdom eller funktionsnedsättning.
  • Pensionsförsäkringar.

Läs gärna mer här:
http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2017/06/ds-201717/

 

 

Snart är ÅKU 2018 här! Preliminär leverans är beräknad till vecka 24.

Se vår teaser och gör en intresseanmälan redan idag.

9 februari, 2018

InsureSec Årslicens Liv

Just nu pågår arbete med att ta fram vår utbildning Årslicens Liv 2018. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar som försäkringsförmedlare men inte är helt ny i din roll.

Just nu arbetar vi hårt med att producera ÅKU 2018. Upplägget liknar förra årets ÅKU, men visst kommer vi att förnya oss en del!

29 januari, 2018

KU för livförmedlare 2018

Snart är det dags för årets Kunskapsuppdatering (KU) för livförsäkringsförmedlare. Den grundar sig på Insuresecs kunskapskrav 2018 och riktar sig till dig som redan har genomfört grundtestet och behöver den årliga uppdateringen.

29 januari, 2018

Bokfrukost den 8 mars

Välkommen till vårt frukostsemniarium!

15 december, 2017

Webinarier på engelska

Nu är det möjligt för engelskspråkiga specialister att förbereda sig inför Swedsecs licensiering – på sitt eget modersmål. Vår nya utbildning kombinerar självstudier med tre webinarier som våra ämnesexperter ger på engelska.

Under våren 2017 har vi på CWA på uppdrag av Skolverket utvecklat en grundläggande e-utbildning i validering. Validering är en process som går ut på att värdera och ge erkännande åt vad människor lärt sig – oavsett var, när och hur detta lärande har skett.

25 augusti, 2017

Utbildning om GDPR

Snart dags att sluta PUL:a! Gå en utbildning i GDPR (General Data Protection Regulation), en helt ny EU-gemensam lag som också har kompletterats med svenska regler.