Livförmedlare utan värdepapperstillstånd?

kreditgivningsprocessen_2

Är det möjligt? Vad sker nästa år? Här får du veta mer om den nya lagstiftningen som är på gång:

I en departementspromemoria (Ds 2017:17) ges förslag till en ny lag om försäkringsdistribution. Den nya lagen ersätter lagen om försäkrings-
förmedling, och innebär att försäkringsförmedlare som ger råd  kring investeringsbaserade försäkringsprodukter kommer att behöva tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528), eftersom råden kommer att ses som investeringsrådgivning. Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft redan den 23 februari 2018.

Värt att notera är att berörda förmedlare troligtvis inte kommer att ges någon övergångsperiod, för att hämta in relevanta kunskaper. Det innebär att den som saknar värdepapperstillstånd i februari nästa år, genast måste upphöra med den verksamhet som rör rådgivning kring investeringsbaserade försäkringsprodukter eller pensionsförsäkring, exempelvis fond och depåförsäkringar.

Det är också värt att notera att följande försäkringar är undantagna från de nya reglerna:

  • Skadeförsäkringsprodukter.
  • Livförsäkringsprodukter där ersättning endast betalas ut vid dödsfall eller invaliditet till följd av skada, sjukdom eller funktionsnedsättning.
  • Pensionsförsäkringar.

Läs gärna mer här:
http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2017/06/ds-201717/

 

 

Att vara manusförfattare är aldrig ett ensidigt arbete. Projekten vi jobbar med på Contento Wassum handlar om vitt åtskilda saker och kunderna har varierande önskemål och behov. Samtidigt bär vi vår titel i egenskap av experter vilket antyder att vi alltid vet precis hur vi ska producera ett per definition bra manus. Frågan är hur denna definition ser ut; finns den ens formulerad?

Vad har mindfulness med företagsutbildning att göra? Sambandet mellan mindfulness och utbildning bygger på våra hjärnor och sinnestillstånd.

Det flippade klassrummet (the flipped classroom) är en blandundervisning med stark tonvikt på digitala verktyg.

ÅKU 2018 är här! Varierad och interaktiv e-learning! Redan i dag kan du anmäla dig till den version av årets ÅKU som passar din yrkesroll, baserat på kraven från SwedSec!

Vår självstudieutbildning för SwedSecs licensieringstest är nu uppaterad, den är tillgänglig som webinar på engelska och höstens första kurstillfällen är redan släppta. Om du arbetar som analytiker, värdepappersmäklare, fondförvaltare eller liknande har du nu ett gyllene tillfälle att förbereda dig inför testet.

6 juni, 2018

Utbildning om GDPR

Nu har vi PUL:at färdigt! Gå un utbildning i GDPR (General Data Protection Regulation), för att hålla dig uppdaterad med den nya dataförordningen som är gemensam för hela EU.

Snart är ÅKU 2018 här! Preliminär leverans är beräknad till vecka 24.

Se vår teaser och gör en intresseanmälan redan idag.

Just nu pågår arbete med att ta fram vår utbildning Årslicens Liv 2018. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar som försäkringsförmedlare men inte är helt ny i din roll.