Livförmedlare utan värdepapperstillstånd?

kreditgivningsprocessen_2

Är det möjligt? Vad sker nästa år? Här får du veta mer om den nya lagstiftningen som är på gång:

I en departementspromemoria (Ds 2017:17) ges förslag till en ny lag om försäkringsdistribution. Den nya lagen ersätter lagen om försäkrings-
förmedling, och innebär att försäkringsförmedlare som ger råd  kring investeringsbaserade försäkringsprodukter kommer att behöva tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528), eftersom råden kommer att ses som investeringsrådgivning. Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft redan den 23 februari 2018.

Värt att notera är att berörda förmedlare troligtvis inte kommer att ges någon övergångsperiod, för att hämta in relevanta kunskaper. Det innebär att den som saknar värdepapperstillstånd i februari nästa år, genast måste upphöra med den verksamhet som rör rådgivning kring investeringsbaserade försäkringsprodukter eller pensionsförsäkring, exempelvis fond och depåförsäkringar.

Det är också värt att notera att följande försäkringar är undantagna från de nya reglerna:

  • Skadeförsäkringsprodukter.
  • Livförsäkringsprodukter där ersättning endast betalas ut vid dödsfall eller invaliditet till följd av skada, sjukdom eller funktionsnedsättning.
  • Pensionsförsäkringar.

Läs gärna mer här:
http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2017/06/ds-201717/

 

 

Under våren 2017 har vi på CWA på uppdrag av Skolverket utvecklat en grundläggande e-utbildning i validering. Validering är en process som går ut på att värdera och ge erkännande åt vad människor lärt sig – oavsett var, när och hur detta lärande har skett.

25 augusti, 2017

Utbildning om GDPR

Snart dags att sluta PUL:a! Gå en utbildning i GDPR (General Data Protection Regulation), en helt ny EU-gemensam lag som också har kompletterats med svenska regler.

Ja, men bara om du saknar rätt kunskaper. Lär dig grunderna i vår e-utbildning Investerings-
rådgivning.

Är du ny som försäkringsförmedlare? Eller behöver du uppdatera dina kunskaper? Då passar vår aktuella utbildning just dig.

Är det möjligt? Vad sker nästa år? Här får du veta mer om den nya lagstiftningen som är på gång.

25 augusti, 2017

Teaser – om penningtvätt

Nu är det hög tid att uppdatera dina kunskaper! Klicka på rubriken för att se vår teaser.

25 augusti, 2017

e-Learning update

Just pågår ett omfattande arbete med att uppdatera vårt sortiment av e-utbildningar. Ny fräsch design och fler filmklipp står på agendan.

16 juni, 2017

Kravfyllt yrke

Vilka lagkrav ställs på en försäkringsförmedlare? Och vad innebär god försäkringsförmedlingssed? Det förklarar vi i vår uppdaterade e-utbildning Försäkringsförmedlarens roll och ansvar.