MiFID 2, punkt 8

shutterstock_1074902030

I Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse finns det numera krav på att vissa medarbetare ska ha kunskap om institutets interna riktlinjer, rutiner och system.

Kunskapskraven enligt MiFID 2, finns under punkt 8 i FFFS 2017:2 (4 kap 3 §), och gäller dem som arbetar med att ge investeringsrådgivning eller information om finansiella instrument, investeringstjänster eller så kallade sidotjänster.

Det betyder att de medarbetare som omfattas av föreskrifterna ska testa av sina kunskaper varje år i ett test validerat av en oberoende granskare, det vill säga en aktör som har lämpliga kvalifikationer för att kunna sköta just den uppgiften.

Det är här vi på Contento Wassum kommer in i bilden. Vi har utvecklat och genomfört stora mängder licensierings- och certifieringsutbildningar genom åren. Dessutom är vi erkänt skickliga på att utveckla tester med genomtänkta testfrågor som matchar de branschgemensamma kunskapskraven inom bank, finans och försäkring. Idag fungerar vi som en partner till både stora och små aktörer på marknaden.

Om du och din organisation behöver ett bollplank eller stöd i arbetet med att leva upp till punkt 8 i föreskrifterna så hjälper vi gärna till. Vi kan lyfta bördan från era axlar och gå in i rollen som expert när det gäller validering av testfrågor som berör era interna riktlinjer, system och rutiner.

Som alltid kan vi också erbjuda några av marknadens bästa utbildningar och diagnostiska tester inför både SwedSecs och InsureSecs licensieringstester. Hör gärna av dig till oss så får du veta mer:

info@contentowassum.se

+46 (0)8 407 00 40

21 maj, 2019

Ny medarbetare

Vi välkomnar Henrik Ax i rollen som ny projektledare hos Team Contento.

Vi är stolta över vårt utökade samarbete med SFM (Svenska Försäkringsförmedlares Förening). Tillsammans utvecklar vi nu flera omfattande utbildningspaket inom både liv- och sakförsäkring.

Nu erbjuder vi ett komplement till vår e-utbildning Bolånelicensen, som är baserad på SwedSecs kunskapkrav för bolånehandläggare.

ÅKU 2019 är effektivt disponerad och ger ett maximalt lärande på begränsad tid.

Så här i årets slutskede har vi tagit fram statistik för våra utbildningar. Det var inga dåliga siffror vi hittade!

Läs mer...

15 november, 2018

Ny hemsida lanseras snart …

Vårt team arbetar nu med att uppdatera Contentos varumärkesprofil för att visuellt representera var vi är idag som digitalt företag. Det här är vad du har att se fram emot.

Helt kort om vad vi pysslar med just nu.

I januari 2019 fusioneras Contento Wassum Academy och Learnify AB.