Storytelling: en nyckel inom e-utbildning

storytelling-elearning

De senaste åren har ”gamification” varit ett populärt begrepp inom e-utbildningskretsar. Lärandet ska vara roligt och engagerande, och att inspireras av spel i produktionen av utbildningar är ett lätt sätt att lyckas med det. I den här artikeln ska vi dock inte fokusera på gamification utan lägga krutet på en annan trend: storytelling.

Vikten av berättelser

Egentligen kanske det är fel att kalla det en ”trend”, eftersom berättarkonsten är lika gammal som mänskligheten själv. Det är också känt sedan länge att en bra berättelse kan hjälpa oss levandegöra vårt budskap och nå ut till fler. Ändå är det lätt att fastna i fakta när vi skriver manus till våra utbildningar. Vi koncentrerar oss på att få med all information vi tycker att deltagarna behöver lära sig, formulera den på ett mer eller mindre lättillgängligt sätt och kanske lägga in ett verklighetsbaserat exempel eller två för att målgruppsanpassa. Det vi ofta missar är värdet av en god historia med en distinkt dramaturgisk kurva. Om vi integrerar vår fakta och vårt budskap i en berättelse med tydliga karaktärer – med tydliga utmaningar – har våra deltagare lättare att förstå vad det är vi vill säga. Dessutom blir utbildningarna garanterat roligare att producera i och med att vi kan vara kreativa och personliga på ett annat sätt.

E-utbildningens dramaturgiska kurva

Den dramaturgiska kurvan för en e-utbildning liknar den ”klassiska” berättelsekurvan, men låter oss följa deltagarnas lärande under berättelsen. Följande är en kortfattad beskrivning baserad på antologin Keys to Storytelling av Trivantis. För att förklara bättre använder vi fördjupningen till en handledarutbildning som CWA tog fram för Skolverket som exempel. Utbildningen riktar sig till dem som tar emot elever i arbetsplatsförlagt lärande (APL) och till dem i skolan som arbetar med APL. Storytelling var en nyckel till att utbildningen blev så uppskattad, och innehållet följer tydligt e-utbildningens dramaturgiska kurva.

Det hela börjar med en introduktion. Här får deltagarna träffa berättelsens protagonist som presenterar sig och sin bakgrund. Det kan antingen vara en person som guidar deltagarna genom utbildningen i rollen som expert och mentor, eller ”en av dem”; någon som samarbetar med deltagarna för att möta och hantera en antagonist. I introduktionen till handledarutbildningen fick deltagarna stifta bekantskap med Johnny som tog emot en elev från transportprogrammet på sin bilverkstad. Han fungerade som guide genom utbildningen och samtidigt som mentor utifrån sina personliga erfarenheter. Johnny presenterade sig, varpå han och deltagarna mötte sin antagonist tillsammans.

Denna antagonist, detta hinder, följer efter introduktionen på kurvan. Nu får deltagarna ta del av den utmaning de har framför sig att lösa. Det bör vara en situation som deltagarna möter eller ska möta i sin vardag. På så vis kan de lättare förankra det de lär sig i verkligheten när det är dags för dem att omsätta sina nya kunskaper i handling. Hindret i handledarutbildningen, för både protagonisten Johnny och för deltagarna, var en ovana inför att handleda en lärling på jobbet.

Efter att deltagarna har introducerats för sin utmaning börjar upptrappningen i berättelsen. Upptrappningen kan med fördel bestå av mindre händelser relaterade till den stora utmaningen. För Johnny och deltagarna i handledarutbildningen började det till exempel med förberedelser inför lärlingens första dag. De reflekterade kring perspektiv på vad en lärling är, förväntningar, fördelar och utmaningar med att ta emot lärlingar på arbetsplatsen, och liknande. Samtidigt fick deltagarna lära sig vad de behöver lösa inför lärlingens ankomst. De fick ta del av riktlinjer och planeringar genom att Johnny visade sina dokument och förklarade hur han tänkte.

När lärlingen, Inez – ännu en protagonist i berättelsen – var på plats delade Johnny med sig av hur han tänkte och kände i olika situationer de hamnade i under hennes tid på arbetsplatsen. Längs vägen dök ytterligare antagonister, eller hinder, upp för att föra berättelsen framåt. Deltagarna fick alltså successivt lära sig bemöta större och mindre utmaningar i handledarrollen. Här ingick också att kommunicera med Inez lärare Thomas; en tredje protagonist. Att introducera fler karaktärer under berättelsen förstärker den ytterligare.

Upptrappningen leder fram till berättelsens vändpunkt. Det är nu bitarna faller på plats: deltagarna har lärt sig det de behöver för att komma över hindret. Det behöver inte vara så dramatiskt, men det ska tydligt markera vändningen i berättelsen. I handledarutbildningen kom vändpunkten under ett av Thomas besök hos Johnny där de diskuterade Inez progression dittills.

Efter vändpunkten börjar avtoningen i berättelsen. Här får deltagarna fortsätta öva på det de lärt sig fram till vändpunkten, men kan också bli presenterade för ny information och nya övningar. Det är dock viktigt att försöka runda av berättelsen under avtoningen och introducera information som följer kronologin. Handledarutbildningens avtoning summerade Johnnys handledarperiod för Inez tid på bilverkstaden och lät deltagarna öva sig på element som skulle bli användbara för de själva.

Själva upplösningen på berättelsen som följer på avtoningen markerar dess avslut. Nu är det dags att knyta ihop säcken och låta deltagarna veta ”vad som hände sedan”. Vad blev resultatet eller slutsatsen av berättelsen? Deltagarna kan även själva få sammanfatta vad de tar med sig ut i sin verklighet. Sista gången deltagarna i handledarutbildningen fick träffa Johnny och Inez var det på Bilprovningen, där Inez fått jobb efter studenten. Johnny i sin tur summerade varför han uppskattat handledarrollen och vad deltagarna kunde se fram emot när det blev deras tur att ta emot en lärling.

Framgångsreceptet

Att handledarutbildningen blivit så uppskattad kan delvis förklaras av hur fakta och övningar vävdes in i en personlig, verklighetsnära berättelse. Manuset följde e-utbildningens dramaturgiska kurva med introduktion, hinder, upptrappning, vändpunkt, avtoning och upplösning vilket gjorde det enkelt och roligt för deltagarna att lära sig vad det innebär att vara lärlingshandledare.

Både innan och efter produktionen av handledarutbildningen har CWA använt liknande upplägg i sina produktioner. När deltagarna känner att innehållet de möter i utbildningen påminner om hur det ser ut i deras vardag uppstår en tydligare förståelse än om de bara skulle behöva gå igenom en mängd torr information utan klar kontext. Om de dessutom får följa en eller flera sympatiska protagonister uppstår ett ännu starkare intresse för utbildningen.

Ämnesexperter kan definitivt leverera relevant fakta, men också berätta om verkliga situationer som mottagarna av utbildningen kan komma att hamna i där de behöver applicera sina kunskaper. Det är heller inte fel att använda fantasin i arbetet med storytelling inom e-utbildning. Då blir det kul – och utmanande – även för manusförfattarna och producenterna.

21 maj, 2019

Ny medarbetare

Vi välkomnar Henrik Ax i rollen som ny projektledare hos Team Contento.

Vi är stolta över vårt utökade samarbete med SFM (Svenska Försäkringsförmedlares Förening). Tillsammans utvecklar vi nu flera omfattande utbildningspaket inom både liv- och sakförsäkring.

Nu erbjuder vi ett komplement till vår e-utbildning Bolånelicensen, som är baserad på SwedSecs kunskapkrav för bolånehandläggare.

ÅKU 2019 är effektivt disponerad och ger ett maximalt lärande på begränsad tid.

Så här i årets slutskede har vi tagit fram statistik för våra utbildningar. Det var inga dåliga siffror vi hittade!

Läs mer...

15 november, 2018

Ny hemsida lanseras snart …

Vårt team arbetar nu med att uppdatera Contentos varumärkesprofil för att visuellt representera var vi är idag som digitalt företag. Det här är vad du har att se fram emot.

Helt kort om vad vi pysslar med just nu.

I januari 2019 fusioneras Contento Wassum Academy och Learnify AB.