Validering – att synliggöra och tillvarata kompetens

fullsizeoutput_b3

I vårt samhälle finns mycket kompetens som inte tas tillvara – trots att många branscher har stort behov av arbetskraft. Det kan handla om personer som har sin utbildning eller arbetserfarenhet från ett annat land, och därför inte har papper på sina meriter. Det kan också handla om att man har skaffat sig en kompetens på annat sätt än i skolan. Validering kan vara ett effektfullt och resurssmart verktyg för att ta tillvara kompetens, och snabbare hjälpa människor ut på arbetsmarknaden.

Contento Wassum Academy gör e-utbildning om validering

Validering är en process som går ut på att värdera och ge erkännande åt vad människor lärt sig – oavsett var, när och hur detta lärande har skett. Under våren 2017 har vi på Contento Wassum Academy (CWA) på uppdrag av Skolverket utvecklat en grundläggande e-utbildning i validering. Utbildningen vänder sig till alla som kan komma i kontakt med valideringsprocessen i sitt arbete och lanserades i augusti 2017.

Ett intressant projekt för oss kunskapsnördar

— Vi manusförfattare tycker ju att det här med kunskap och lärande är mycket intressanta områden, så det har varit väldigt spännande att få fördjupa sig i det, säger Andrea Brännström, manusförfattare på CWA.

— Sedan har det varit väldigt givande att få lära sig mycket om ett så viktigt ämne, fortsätter Andrea. Vårt arbete kan faktiskt få avgörande betydelse för många människor. Jag har en bild av att mycket kunskaper och kompetenser går till spillo som det ser ut på arbetsmarknaden i dag. Om fler kände till möjligheterna med validering kunde det säkert se annorlunda ut.

Projektteamet har jobbat i nära samarbete med Skolverket

David Lundgren är Skolverkets projektledare för satsningen, och har jobbat i nära samarbete med CWA:s projektteam under våren.

— Jag blev väldigt imponerad av manusförfattarnas förmåga att så snabbt sätta sig in i ett helt nytt ämne, berättar David.

— Och så har själva processen, att utforma manuset, varit nyttig för oss som organisation. I och med att vi har granskat manuset har vi verkligen fått gå till botten med var vi står i olika frågor, fortsätter han.

Interaktioner och dramatiserade case

Resultatet av arbetet blev Valideringsarbete i teori och praktik – en introduktion. Stommen är fyra verklighetsnära case som gestaltas i dramatiserad film. Genom att svara på frågor och lösa problem tar sig deltagaren vidare genom utbildningen, och checkar på så sätt kontinuerligt av sina egna kunskaper. Förutom de grundläggande delarna som fungerar som en bred introduktion till validering finns en kunskapsbank som är fylld med ytterligare fördjupningsmaterial för den som vill lära sig mer.

Vill du veta mer?

Kontaktperson CWA: Stefan Akteus (stefan.akteus@contentowassum.se)

Kontaktperson Skolverket: David Lundgren (david.lundgren@skolverket.se)

Teamet på Contento Wassum har jobba bakom kulisserna med att uppdatera våra befintliga standardutbildningar. Vi har också producerat flera nya standardutbildningar och levererar allt som allt 20 uppdaterade och nyutvecklade e-utbildningar.

De senaste åren har ”gamification” varit ett populärt begrepp inom e-utbildningskretsar. Det har blivit trendigt att lägga till spelbaserade inslag i sina kurser: belöningar för avklarade moment, poängsamling med topplista, tydlig visualisering av framsteg och liknande. I den här artikeln ska vi dock inte fokusera på gamification utan lägga krutet på en annan trend: storytelling.

21 augusti, 2018

E-utbildningens historia

Idag utgör det en miljardindustri ‒ som fortsätter växa. Så, hur började det? Hur har industrin utvecklats, och hur ser den ut idag? I den här artikeln ger två av CWA:s manusförfattare svar på dessa frågor.

Att vara manusförfattare är aldrig ett ensidigt arbete. Projekten vi jobbar med på Contento Wassum handlar om vitt åtskilda saker och kunderna har varierande önskemål och behov. Samtidigt bär vi vår titel i egenskap av experter vilket antyder att vi alltid vet precis hur vi ska producera ett per definition bra manus. Frågan är hur denna definition ser ut; finns den ens formulerad?

Vad har mindfulness med företagsutbildning att göra? Sambandet mellan mindfulness och utbildning bygger på våra hjärnor och sinnestillstånd.

Det flippade klassrummet (the flipped classroom) är en blandundervisning med stark tonvikt på digitala verktyg.

ÅKU 2018 är här! Varierad och interaktiv e-learning! Redan i dag kan du anmäla dig till den version av årets ÅKU som passar din yrkesroll, baserat på kraven från SwedSec!

Vår självstudieutbildning för SwedSecs licensieringstest är nu uppaterad, den är tillgänglig som webinar på engelska och höstens första kurstillfällen är redan släppta. Om du arbetar som analytiker, värdepappersmäklare, fondförvaltare eller liknande har du nu ett gyllene tillfälle att förbereda dig inför testet.