Validering – att synliggöra och tillvarata kompetens

shutterstock_308161241

I vårt samhälle finns mycket kompetens som inte tas tillvara – trots att många branscher har stort behov av arbetskraft. Det kan handla om personer som har sin utbildning eller arbetserfarenhet från ett annat land, och därför inte har papper på sina meriter. Det kan också handla om att man har skaffat sig en kompetens på annat sätt än i skolan. Validering kan vara ett effektfullt och resurssmart verktyg för att ta tillvara kompetens, och snabbare hjälpa människor ut på arbetsmarknaden.

Contento Wassum Academy gör e-utbildning om validering

Validering är en process som går ut på att värdera och ge erkännande åt vad människor lärt sig – oavsett var, när och hur detta lärande har skett. Under våren 2017 har vi på Contento Wassum Academy (CWA) på uppdrag av Skolverket utvecklat en grundläggande e-utbildning i validering. Utbildningen vänder sig till alla som kan komma i kontakt med valideringsprocessen i sitt arbete och lanserades i augusti 2017.

Ett intressant projekt för oss kunskapsnördar

— Vi manusförfattare tycker ju att det här med kunskap och lärande är mycket intressanta områden, så det har varit väldigt spännande att få fördjupa sig i det, säger Andrea Brännström, manusförfattare på CWA.

— Sedan har det varit väldigt givande att få lära sig mycket om ett så viktigt ämne, fortsätter Andrea. Vårt arbete kan faktiskt få avgörande betydelse för många människor. Jag har en bild av att mycket kunskaper och kompetenser går till spillo som det ser ut på arbetsmarknaden i dag. Om fler kände till möjligheterna med validering kunde det säkert se annorlunda ut.

Projektteamet har jobbat i nära samarbete med Skolverket

David Lundgren är Skolverkets projektledare för satsningen, och har jobbat i nära samarbete med CWA:s projektteam under våren.

— Jag blev väldigt imponerad av manusförfattarnas förmåga att så snabbt sätta sig in i ett helt nytt ämne, berättar David.

— Och så har själva processen, att utforma manuset, varit nyttig för oss som organisation. I och med att vi har granskat manuset har vi verkligen fått gå till botten med var vi står i olika frågor, fortsätter han.

Interaktioner och dramatiserade case

Resultatet av arbetet blev Valideringsarbete i teori och praktik – en introduktion. Stommen är fyra verklighetsnära case som gestaltas i dramatiserad film. Genom att svara på frågor och lösa problem tar sig deltagaren vidare genom utbildningen, och checkar på så sätt kontinuerligt av sina egna kunskaper. Förutom de grundläggande delarna som fungerar som en bred introduktion till validering finns en kunskapsbank som är fylld med ytterligare fördjupningsmaterial för den som vill lära sig mer.

Vill du veta mer?

Kontaktperson CWA: Stefan Akteus (stefan.akteus@contentowassum.se)

Kontaktperson Skolverket: David Lundgren (david.lundgren@skolverket.se)

Under våren 2017 har vi på CWA på uppdrag av Skolverket utvecklat en grundläggande e-utbildning i validering. Validering är en process som går ut på att värdera och ge erkännande åt vad människor lärt sig – oavsett var, när och hur detta lärande har skett.

25 augusti, 2017

Utbildning om GDPR

Snart dags att sluta PUL:a! Gå en utbildning i GDPR (General Data Protection Regulation), en helt ny EU-gemensam lag som också har kompletterats med svenska regler.

Ja, men bara om du saknar rätt kunskaper. Lär dig grunderna i vår e-utbildning Investerings-
rådgivning.

Är du ny som försäkringsförmedlare? Eller behöver du uppdatera dina kunskaper? Då passar vår aktuella utbildning just dig.

Är det möjligt? Vad sker nästa år? Här får du veta mer om den nya lagstiftningen som är på gång.

25 augusti, 2017

Teaser – om penningtvätt

Nu är det hög tid att uppdatera dina kunskaper! Klicka på rubriken för att se vår teaser.

25 augusti, 2017

e-Learning update

Just pågår ett omfattande arbete med att uppdatera vårt sortiment av e-utbildningar. Ny fräsch design och fler filmklipp står på agendan.

16 juni, 2017

Kravfyllt yrke

Vilka lagkrav ställs på en försäkringsförmedlare? Och vad innebär god försäkringsförmedlingssed? Det förklarar vi i vår uppdaterade e-utbildning Försäkringsförmedlarens roll och ansvar.