• 5 Sep

  calendar

  Livdiplom - Fonder och portföljlära
  08:00-17:00
 • 6 Sep

  calendar

  Livdiplom - Finansiella marknader och instrument
  08:00-17:00
 • 11 Sep

  calendar

  Swedsec - Ledning och kontroll
  09:00-16:30
 • 12 Sep

  calendar

  Swedsc - Ledning och kontroll
  09:00-16:30
 • 13 Sep

  calendar

  Swedsec - Ledning och kontroll
  09:00-17:00
 • 19 Sep

  calendar

  Livdiplom - Pensioner och förmåner
  08:00-17:00
 • 20 Sep

  calendar

  Livdiplom - Pensioner och förmåner
  08:00-17:00
 • 21 Sep

  calendar

  Webinar - Swedsec för rådgivare Delområde I
  10:00-15:00
 • 28 Sep

  calendar

  Webinar - Swedsec för rådgivare Delområde II
  10:00-15:00
 • 5 Okt

  calendar

  Webinar - Swedsec för rådgivare Delområde III
  10:00-15:00
 • 10 Okt

  calendar

  Livdiplom - Försäkringskunskap
  08:00-17:00
 • 12 Okt

  calendar

  Webinar - Swedsec för rådgivare Delområde IV
  10:00-15:00
 • 12 Okt

  calendar

  Webinar - Swedsec för rådgivare Delområde IV
  10:00-15:00
 • 23 Okt

  calendar

  Tjänstepension
  08:00-17:00
 • 24 Okt

  calendar

  Livdiplom - Tjänstepension
  08:00-17:00
 • 6 Nov

  calendar

  Livdiplom - Skatter
  08:00-17:00
 • 7 Nov

  calendar

  Livdiplom - Skatter
  08:00-17:00
 • 20 Nov

  calendar

  Livdiplom - Juridik
  08:00-17:00
 • 21 Nov

  calendar

  Livdiplom - Juridik
  08:00-17:00
 • 27 Nov

  calendar

  Swedsec - Ledning och kontroll
  09:00-16:30
 • 28 Nov

  calendar

  Swedsec - Ledning och kontroll
  09:00-16:30
 • 29 Nov

  calendar

  Swedsec - Ledning och kontroll
  09:00-16:30
 • 4 Dec

  calendar

  Livdiplom - Företagsekonomi
  08:00-17:00
 • 5 Dec

  calendar

  Livdiplom - Företagsekonomi
  08:00-17:00
 • 12 Dec

  calendar

  Livdiplom - Affärsinriktad rådgivning
  08:00-17:00

Gå en utbildning innan du börjar PUL:a med GDPR

Det kommer att spara dig och organisationen mycket huvudbry, för att inte säga huvudvärk. GDPR (General Data Protection Regulation) är en helt ny och EU-gemensam lag, som också har kompletterats med svenska regler. GDPR träder i kraft redan den 25 maj 2018, så det är hög tid för dig att läsa resten av texten, eller åtminstone sammanfattningen.

GDPR ersätter PUL (Personuppgiftslagen), men vilka är skillnaderna och vad innebär de? Det är den röda tråden i vår utbildning och här ser du några av de viktigaste punkterna.

 • Det är individen som äger sina personuppgifter.
 • Tydligare krav på hur personuppgifter får samlas in och vad som räknas som samtycke.
 • Varje insamling och behandling av personuppgifter måste ha ett tydligt och specifikt syfte.
 • En individ har rätt att få sina uppgifter raderade.
 • En individ har rätt att få sina uppgifter flyttade från en organisation till en annan.
 • Kraftigt förstärkta sanktionsmöjligheter.
 • Ökade krav på inbyggt dataskydd.
 • Nya krav på personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden.
 • Krav på dataskyddsombud.

 

Sammanfattningen

Vi kommer hjälpa er över tröskeln till det nya tänk som GDPR innebär för hela organisationen. Personuppgifter kan bara ägas av den fysiska personen som uppgifterna avser. Som personuppgiftsansvarig lånar ni uppgifterna för att kunna fullgöra ett berättigat ändamål. Med öppenhetsprincipen måste ni vara mer transparanta och komma ut ur garderoben och berätta vad, hur och varför ni behandlar personuppgifter.

Vår utbildning är uppdelad i en grundmodul som är avsedd för alla för alla som kan komma i kontakt med personuppgifter, samt i två fördjupningar: en som vänder sig till medarbetare och chefer inom IT och en som vänder sig till medarbetare och chefer inom HR samt ledning och kontroll.

Välkommen till intresseanmälan.

Intresseanmälan

16 juni, 2017

Kravfyllt yrke

Vilka lagkrav ställs på en försäkringsförmedlare? Och vad innebär god försäkringsförmedlingssed? Det förklarar vi i vår uppdaterade e-utbildning Försäkringsförmedlarens roll och ansvar.

16 juni, 2017

PUL ersätts av GDPR

Är medarbetarna redo för den nya dataskydds-
förordningen?

Snart ersätts PUL av GDPR (The General Data Protection Regulation). Och det företag som då misslyckas med att hantera personuppgifter korrekt riskerar höga böter eller andra sanktioner.

Snart träder en ny och mer omfattande penningtvättslag ikraft. Den bygger på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv och börjar att gälla under hösten 2017. Nyheterna i lagen ställer krav på anpassningar av interna regler och processer hos banker och finansiella företag. Det innebär också att många medarbetare behöver uppdatera sig.

16 juni, 2017

ÅKU 2017 är här!

Anställda inom bank och finans ska precis som vanligt uppdatera sina kunskaper enligt Swedsecs kunskapskav. Årets ÅKU underlättar upp-
dateringen så att medarbetarna effektivt kan möta kunskapskraven.

13 juni, 2017

Direktivet IDD

Nya finansmarknadsdirektiv ökar behovet av utbildning! Ett exempel på det är IDD (Insurande Distribution Directive) som ska införas senast den 23 februari 2018. Enligt direktivet ska försäkrings-
förmedlarna utbilda sina rådgivare motsvarande 15 utbildningstimmar under året.

Vem får ge råd till kunderna? Jo, nu finns det nya riktlinjer för för personal som tillhandahåller investeringsprodukter och -tjänster. Riktlinjerna är utfärdade av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA), utifrån MiFID II, och anger hur medarbetarna får agera i olika kundsituationer.

Nu står ytterligare utbildning inom bolån på programmet. Förutom Bolånelicensen som innebär massiva utbildningsinsatser, så ska branschen säkra upp att vissa rådgivare lever upp till kunskapskraven inom området ”Värdering av konsumenters bostäder”.