Under våren 2017 har vi på CWA på uppdrag av Skolverket utvecklat en grundläggande e-utbildning i validering. Validering är en process som går ut på att värdera och ge erkännande åt vad människor lärt sig – oavsett var, när och hur detta lärande har skett.

25 augusti, 2017

Utbildning om GDPR

Snart dags att sluta PUL:a! Gå en utbildning i GDPR (General Data Protection Regulation), en helt ny EU-gemensam lag som också har kompletterats med svenska regler.

Ja, men bara om du saknar rätt kunskaper. Lär dig grunderna i vår e-utbildning Investerings-
rådgivning.

Är du ny som försäkringsförmedlare? Eller behöver du uppdatera dina kunskaper? Då passar vår aktuella utbildning just dig.

Är det möjligt? Vad sker nästa år? Här får du veta mer om den nya lagstiftningen som är på gång.

25 augusti, 2017

Teaser – om penningtvätt

Nu är det hög tid att uppdatera dina kunskaper! Klicka på rubriken för att se vår teaser.

25 augusti, 2017

e-Learning update

Just pågår ett omfattande arbete med att uppdatera vårt sortiment av e-utbildningar. Ny fräsch design och fler filmklipp står på agendan.

16 juni, 2017

Kravfyllt yrke

Vilka lagkrav ställs på en försäkringsförmedlare? Och vad innebär god försäkringsförmedlingssed? Det förklarar vi i vår uppdaterade e-utbildning Försäkringsförmedlarens roll och ansvar.

Gå en utbildning innan du börjar PUL:a med GDPR

Det kommer att spara dig och organisationen mycket huvudbry, för att inte säga huvudvärk. GDPR (General Data Protection Regulation) är en helt ny och EU-gemensam lag, som också har kompletterats med svenska regler. GDPR träder i kraft redan den 25 maj 2018, så det är hög tid för dig att läsa resten av texten, eller åtminstone sammanfattningen.

GDPR ersätter PUL (Personuppgiftslagen), men vilka är skillnaderna och vad innebär de? Det är den röda tråden i vår utbildning och här ser du några av de viktigaste punkterna.

 • Det är individen som äger sina personuppgifter.
 • Tydligare krav på hur personuppgifter får samlas in och vad som räknas som samtycke.
 • Varje insamling och behandling av personuppgifter måste ha ett tydligt och specifikt syfte.
 • En individ har rätt att få sina uppgifter raderade.
 • En individ har rätt att få sina uppgifter flyttade från en organisation till en annan.
 • Kraftigt förstärkta sanktionsmöjligheter.
 • Ökade krav på inbyggt dataskydd.
 • Nya krav på personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden.
 • Krav på dataskyddsombud.

 

Sammanfattningen

Vi kommer hjälpa er över tröskeln till det nya tänk som GDPR innebär för hela organisationen. Personuppgifter kan bara ägas av den fysiska personen som uppgifterna avser. Som personuppgiftsansvarig lånar ni uppgifterna för att kunna fullgöra ett berättigat ändamål. Med öppenhetsprincipen måste ni vara mer transparanta och komma ut ur garderoben och berätta vad, hur och varför ni behandlar personuppgifter.

Vår utbildning är uppdelad i en grundmodul som är avsedd för alla som kan komma i kontakt med personuppgifter samt i en mer omfattande grund-och fördjupningsmodul, som vänder sig till medarbetare och chefer inom IT och HR samt ledning och kontroll.

Välkommen till intresseanmälan.

Intresseanmälan

 • 12 Dec

  calendar

  Livdiplom - Affärsinriktad rådgivning
  09:00-17:00
 • 11 Jan

  calendar

  Webinar - Swedsec för rådgivare Delområde 1
  10:00-15:00
 • 18 Jan

  calendar

  Webinar - Swedsec för rådgivare Delområde II
  10:00-15:00
 • 25 Jan

  calendar

  Webinar - Swedsec för rådgivare Delområde III
  10:00-15:00
 • 29 Jan

  calendar

  Swedsec - Ledning och kontrollfunktioner
  09:00-17:00
 • 30 Jan

  calendar

  Swedsec - Ledning och kontrollfunktioner
  09:00-17:00
 • 31 Jan

  calendar

  Swedsec - Ledning och kontrollfunktioner
  09:00-17:00
 • 1 Feb

  calendar

  Webinar - Swedsec för rådgivare Delområde IV
  10:00-15:00
 • 6 Feb

  calendar

  Livdiplom - Finansiella marknader och instrument
  09:00-16:30
 • 7 Feb

  calendar

  Livdiplom - Fonder och portföljlära
  09:00-16:30
 • 6 Mar

  calendar

  Livdiplom - Pensioner och förmåner
  09:00-16:30
 • 7 Mar

  calendar

  Livdiplom - Pensioner och förmåner
  09:00-16:30
 • 27 Mar

  calendar

  Livdiplom - Försäkringskunskap
  09:00-16:30
 • 17 Apr

  calendar

  Livdiplom - Tjänstepension
  09:00-16:30
 • 18 Apr

  calendar

  Livdiplom - Tjänstepension
  09:00-16:30
 • 3 Maj

  calendar

  Livdiplom - Skatter
  09:00-16:30
 • 4 Maj

  calendar

  Livdiplom - Skatter
  09:00-16:30
 • 29 Maj

  calendar

  Livdiplom - Juridik
  09:00-16:30
 • 30 Maj

  calendar

  Livdiplom - Juridik
  09:00-16:30
 • 12 Jun

  calendar

  Livdiplom - Företagsekonomi
  09:00-16:30
 • 13 Jun

  calendar

  Livdiplom - Företagsekonomi
  09:00-16:30
 • 19 Jun

  calendar

  Livdiplom - Affärsinriktad Rådgivning
  09:00-16:30