Kundcase

Här presenterar vi några av våra viktigaste samarbeten.

ska%cc%88rmavbild-2017-06-07-kl-10-38-21

ÅKU

En av våra mest omtyckta utbildningar är ÅKU, som riktar sig till landets alla licenshavare inom Bank och Finans. Den är också en av våra mest genomtänkta och prisbelönta produktioner. Det hela startade för sju år sedan, och sen dess har vi antingen vunnit eller blivit nominerade vid Swedish Learning Award varje år med just den här produktionen.

Är du nyfiken på vårt framgångskoncept? Klicka här för att läsa mer.

a%cc%8aku-2011

Livdiplom

Är du nybliven livförsäkringsförmedlare? Eller har du erfarenhet men känner dig lite ringrostig? Då är kanske vårt Livdiplom rätt utbildning för dig?

Vårt utbildningsprogram Diplomerad Livförsäkringsförmedlare ger kursdeltagarna grundläggande kunskaper inom ett brett område. Programmet uppfyller Finansinspektionens särskilda krav på livförsäkringsförmedlare.

Läs mer här.

unnamed-1

Swedbank

”Bättre utfall vid licensieringstestet”

I september 2016, startade vi ett utbildningsprojekt tillsammans med Swedbank för att uppdatera deras rådgivare i rekordfart. I första steget handlar det om 160 telefonrådgivare och annan rådgivande personal med licensieringskrav. Målet med satsningen är att merparten av medarbetarna ska klara av SwedSecs licensieringstest vid det första försöket.

För att effektivisera inlärningen och korta ner utbildningstiden använder vi oss av skräddarsydda lärarledda webbinarier. Dessutom får varje deltagare individuellt lärarstöd där vi identifierar vilka delar varje person behöver hjälp med. Deltagarna får också tillgång till ett omfattande självstudiematerial. Rådgivarna på Swedbank gillar verkligen konceptet och det märks på utfallet som är otroligt bra. Numera klarar de flesta av licensieringstestet redan vid första försöket!

unnamed

SFM och InsureEd

”Vi vill skapa ett kunskapsnav.”

Svenska Försäkringsförmedlares Förening (SFM) har gett oss i uppdrag att bygga upp och drifta InsureEd: deras utbildningsportal för alla medlemmar. I portalen lägger vi upp testförberedande utbildningar inför Insuresecs licensieringstester. Här finns också de årliga kunskapsuppdateringar som krävs för att hålla hela förmedlarkåren uppdaterad och licensierad.

Materialet i InsureEd-portalen har blivit en branschstandard och uppskattas av våra kunder, så därför arbetar vi vidare med att utveckla fler utbildningar som riktar sig till hela försäkringsbranschen. Tanken är att InsureEd ska utvecklas och fungera som ett ”kunskapsnav” för hela branschen.

fo%cc%88rsa%cc%88kringskunskap_1

Bolånelicensen

Tänk dig en heterogen målgrupp på drygt 12 000 bolånerådgivare som plötsligt ska leva upp till SwedSecs nya kunskapskrav. Och tänk dig att kraven beskriver tre mycket omfattande och komplexa ämnesområden där det saknas etablerade utbildningar och kurslitteratur. Då har du förutsättningarna inför en av våra största utmaningar hittills – Bolånelicensen.

Läs mer här!

skolverket

Skolverket

Skolverket kontaktade oss för att få  hjälp med att utbilda handledare för arbetsplatsförlagd utbildning (Apl). Ditintills hade handledarna gått en lärarledd utbildning, men problemet var att många inte tog sig tid att genomföra den. Det tog för mycket tid att resa bort och bo på kursgård. Kostsamt blev det också.  Samtidigt som utbildningsbehovet var väldigt stort. Vi fick äran att lösa uppdraget.

Klicka här för att ta del av vår lösning.

16 juni, 2017

Kravfyllt yrke

Vilka lagkrav ställs på en försäkringsförmedlare? Och vad innebär god försäkringsförmedlingssed? Det förklarar vi i vår uppdaterade e-utbildning Försäkringsförmedlarens roll och ansvar.

16 juni, 2017

PUL ersätts av GDPR

Är medarbetarna redo för den nya dataskydds-
förordningen?

Snart ersätts PUL av GDPR (The General Data Protection Regulation). Och det företag som då misslyckas med att hantera personuppgifter korrekt riskerar höga böter eller andra sanktioner.

Snart träder en ny och mer omfattande penningtvättslag ikraft. Den bygger på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv och börjar att gälla under hösten 2017. Nyheterna i lagen ställer krav på anpassningar av interna regler och processer hos banker och finansiella företag. Det innebär också att många medarbetare behöver uppdatera sig.

16 juni, 2017

ÅKU 2017 är här!

Anställda inom bank och finans ska precis som vanligt uppdatera sina kunskaper enligt Swedsecs kunskapskav. Årets ÅKU underlättar upp-
dateringen så att medarbetarna effektivt kan möta kunskapskraven.

13 juni, 2017

Direktivet IDD

Nya finansmarknadsdirektiv ökar behovet av utbildning! Ett exempel på det är IDD (Insurande Distribution Directive) som ska införas senast den 23 februari 2018. Enligt direktivet ska försäkrings-
förmedlarna utbilda sina rådgivare motsvarande 15 utbildningstimmar under året.

Vem får ge råd till kunderna? Jo, nu finns det nya riktlinjer för för personal som tillhandahåller investeringsprodukter och -tjänster. Riktlinjerna är utfärdade av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA), utifrån MiFID II, och anger hur medarbetarna får agera i olika kundsituationer.

Nu står ytterligare utbildning inom bolån på programmet. Förutom Bolånelicensen som innebär massiva utbildningsinsatser, så ska branschen säkra upp att vissa rådgivare lever upp till kunskapskraven inom området ”Värdering av konsumenters bostäder”.