Kundcase

Här presenterar vi några av våra viktigaste samarbeten.

fullsizeoutput_da

Lärarförbundet: Uppdrag ombud

Arbetsplatsombuden, som utgörs av 12 000 ombud och 9 000 skyddsombud, är en viktig målgrupp för Lärarförbundet. För att stötta dem i deras uppdrag behövde Lärarförbundet relevant, uppdaterad utbildning och material som är lättillgängligt, når alla ombud och skapar engagemang på arbetsplatsen. Contento Wassum Academy blev Lärarförbundets samarbetspartner i uppdraget att hitta en lösning.

Läs mer...

fullsizeoutput_ca

Teknikcollege: Handledarutbildning

År 2015 tog Teknikcollege och Contento Wassum Academy fram en nationell branschspecifik handledarutbildning av hög industrirelevans, med målet att ge alla handledare inom Teknikcollege samma grundläggande förutsättningar samt att stärka arbetet med handledarskap. Lösningen blev unik och mycket uppskattad, och riktar sig till dem som handleder elever från en Teknikcollegecertifierad utbildning.

Klicka här för att läsa mer om hur denna lösning såg ut.

fullsizeoutput_a8

ÅKU 2018

En av våra mest omtyckta utbildningar är ÅKU, som riktar sig till landets alla licenshavare inom Bank och Finans. Den är också en av våra mest genomtänkta och prisbelönta produktioner. Det hela startade för sju år sedan, och sen dess har vi antingen vunnit eller blivit nominerade vid Swedish Learning Award varje år med just den här produktionen.

Är du nyfiken på vårt framgångskoncept? Klicka här för att läsa mer.

screen-shot-2018-05-24-at-10-41-10

Swedbank

I september 2016, startade vi ett utbildningsprojekt tillsammans med Swedbank för att uppdatera deras rådgivare i rekordfart. I första steget handlar det om 160 telefonrådgivare och annan rådgivande personal med licensieringskrav. Målet med satsningen är att merparten av medarbetarna ska klara av SwedSecs licensieringstest vid det första försöket.

Läs mer...

fullsizeoutput_d0

SFM och InsureEd

Svenska Försäkringsförmedlares Förening (SFM) har gett oss i uppdrag att bygga upp och drifta InsureEd: deras utbildningsportal för alla medlemmar. I portalen lägger vi upp testförberedande utbildningar inför Insuresecs licensieringstester. Här finns också de årliga kunskapsuppdateringar som krävs för att hålla hela förmedlarkåren uppdaterad och licensierad.

Läs mer...

fo%cc%88rsa%cc%88kringskunskap_1

Bolånelicensen

Tänk dig en heterogen målgrupp på drygt 12 000 bolånerådgivare som plötsligt ska leva upp till SwedSecs nya kunskapskrav. Och tänk dig att kraven beskriver tre mycket omfattande och komplexa ämnesområden där det saknas etablerade utbildningar och kurslitteratur. Då har du förutsättningarna inför en av våra största utmaningar hittills – Bolånelicensen.

Läs mer här.

fullsizeoutput_ce

Skolverket: Valideringsarbete i teori och praktik – en introduktion

Validering är en process som går ut på att värdera och ge erkännande åt vad människor lärt sig – oavsett var, när och hur detta lärande har skett. Det kan vara ett effektfullt och resurssmart verktyg för att ta tillvara kompetens, och snabbare hjälpa människor ut på arbetsmarknaden. Under våren 2017 samarbetade vi på ContentoWassum Academy med Skolverket för att utveckla en grundläggande utbildning om validering.

Klicka här för att ta del av vår lösning.

Så här i årets slutskede har vi tagit fram statistik för våra utbildningar. Det var inga dåliga siffror vi hittade!

Läs mer...

15 november, 2018

Ny hemsida lanseras snart …

Vårt team arbetar nu med att uppdatera Contentos varumärkesprofil för att visuellt representera var vi är idag som digitalt företag. Det här är vad du har att se fram emot.

Helt kort om vad vi pysslar med just nu.

I januari 2019 fusioneras Contento Wassum Academy och Learnify AB.

Är du nyfiken, framåt och tycker om att arbeta långsiktigt och proaktivt? Då kan du vara den vi söker!

I oktober lanserar vi en uppdaterad version av vår SwedSec-utbildning!

2 oktober, 2018

MiFID 2, punkt 8

I Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse finns det numera krav på att vissa medarbetare ska ha kunskap om institutets interna riktlinjer, rutiner och system.

2 oktober, 2018

Ett förstärkt team

Vårt Team Finans växer och består nu av elva entusiastiska medarbetare med spetskompetens inom så vitt skilda områden som försäljning, design, utveckling, manus, projekt- och produktionsledning.