aku-2018

Ett säkert vårtecken – ÅKU 2018

23 April, 2018

Se vår teaser och gör en intresseanmälan genom att klicka i bilden.

shutterstock_608032916

InsureSec Årslicens Liv

9 February, 2018

Just nu pågår arbete med att ta fram vår utbildning Årslicens Liv 2018. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar som försäkringsförmedlare men inte är helt ny i din roll. Den fokuserar på vissa delar av innehållet i Insuresecs licens, eftersom deras material är mycket mer omfattande än det vi har möjlighet att beröra i vår utbildning.

derivat-och-strukturerade-produkter

Psssst … årets ÅKU är på gång

30 January, 2018

Just nu arbetar vi hårt med att producera ÅKU 2018. Upplägget liknar förra årets ÅKU, men visst kommer vi att förnya oss en del!

Innehållet baserar sig som vanligt på SwedSecs kunskapskrav.

Snart kan du göra en intresseanmälan här på vår hemsida, så håll utkik!

shutterstock_608703536

KU för livförmedlare 2018

29 January, 2018

Snart är det dags för årets Kunskapsuppdatering (KU) för livförsäkringsförmedlare. Den grundar sig på Insuresecs kunskapskrav 2018 och riktar sig till dig som redan har genomfört grundtestet och behöver den årliga uppdateringen.

shutterstock_696503236-1

Bokfrukost den 8 mars

29 January, 2018

Välkommen till vårt frukostsemniarium!

Klicka på fotot för att läsa mer.

english

Webinarier på engelska

15 December, 2017

Nu är det möjligt för engelskspråkiga specialister att förbereda sig inför Swedsecs licensiering – på sitt eget modersmål. Vår nya utbildning kombinerar självstudier med tre webinarier som våra ämnesexperter ger på engelska.

shutterstock_308161241

Validering – att synliggöra och tillvarata kompetens

20 September, 2017

I vårt samhälle finns mycket kompetens som inte tas tillvara - trots att många branscher har stort behov av arbetskraft. Det kan handla om personer som har sin utbildning eller arbetserfarenhet från ett annat land, och därför inte har papper på sina meriter. Det kan också handla om att man har skaffat sig en kompetens på annat sätt än i skolan. Validering kan vara ett effektfullt och resurssmart verktyg för att ta tillvara kompetens, och snabbare hjälpa människor ut på arbetsmarknaden.

juridik

Utbildning om GDPR

25 August, 2017

Snart dags att sluta PUL:a! Gå en utbildning i GDPR (General Data Protection Regulation), en helt ny EU-gemensam lag som också har kompletterats med svenska regler. Lagen ersätter PUL och träder i kraft den 25 maj 2018.

Klicka på rubriken för att läsa mer och göra en intresseanmälan.

investerningsradgivning

Investeringsrådgivning – en svår konst?

25 August, 2017

Ja, men bara om du saknar rätt kunskaper. Lär dig grunderna i vår e-utbildning Investeringsrådgivning.

Se vår teaser genom att klicka på rubriken.

ffm

Försäkringsförmedlarens roll och ansvar

25 August, 2017

Är du ny som försäkringsförmedlare? Eller behöver du uppdatera dina kunskaper? Då passar vår aktuella utbildning just dig.

Se vår teaser genom att klicka på rubriken.

kreditgivningsprocessen_2

Livförmedlare utan värdepapperstillstånd?

25 August, 2017

Är det möjligt? Vad sker nästa år? Här får du veta mer om den nya lagstiftningen som är på gång:

I en departementspromemoria (Ds 2017:17) ges förslag till en ny lag om försäkringsdistribution. Den nya lagen ersätter lagen om försäkringsförmedling, och innebär att försäkringsförmedlare som ger råd kring investeringsbaserade försäkringsprodukter kommer att behöva tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528), eftersom råden kommer att ses som investeringsrådgivning. Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft redan den 23 februari 2018.

penningtvatt

Teaser – om penningtvätt

25 August, 2017

Nu är det hög tid att uppdatera dina kunskaper! Redan den 1 augusti i år började den nya penningtvättslagstiftningen att gälla.

Klicka på rubriken för att se vår teaser och anmäla dig.

freud-och-far

e-Learning update

25 August, 2017

Just pågår ett omfattande arbete med att uppdatera vårt sortiment av e-utbildningar. Ny fräsch design och fler filmklipp står på agendan.

Som alltid granskar våra ämnesexperter allt faktainnehåll under lupp för att säkerställa att det stämmer överens med gällande lagstiftning. Även merparten av våra animerade faktasekvenser får ett nytt manér. Som kursdeltagare får du bland annat möta våra ämnesexperter i filmade föreläsningar.

nyhetsbrev-q2-ffm

Kravfyllt yrke

16 June, 2017

Vilka lagkrav ställs på en försäkringsförmedlare? Och vad innebär god försäkringsförmedlingssed? Det förklarar vi i vår uppdaterade e-utbildning Försäkringsförmedlarens roll och ansvar.

nyhetsbrev-q2-gdpr

PUL ersätts av GDPR

16 June, 2017

Är medarbetarna redo för den nya dataskydds-
förordningen?

Snart ersätts PUL av GDPR (The General Data Protection Regulation). Och det företag som då misslyckas med att hantera personuppgifter korrekt riskerar höga böter eller andra sanktioner.

nyhetsbrev-q2-penningtvatt

Ny penningtvättsutbildning

16 June, 2017

Snart träder en ny och mer omfattande penningtvättslag ikraft. Den bygger på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv och börjar att gälla under hösten 2017. Nyheterna i lagen ställer krav på anpassningar av interna regler och processer hos banker och finansiella företag. Det innebär också att många medarbetare behöver uppdatera sig.

nyhetsbrev-q2-aku-2017

ÅKU 2017 är här!

16 June, 2017

Anställda inom bank och finans ska precis som vanligt uppdatera sina kunskaper enligt Swedsecs kunskapskav. Årets ÅKU underlättar uppdateringen så att medarbetarna effektivt kan möta kunskapskraven.

idd

Direktivet IDD

13 June, 2017

Nya finansmarknadsdirektiv ökar behovet av utbildning! Ett exempel på det är IDD (Insurande Distribution Directive) som ska införas senast den 23 februari 2018. Enligt direktivet ska försäkringsförmedlarna utbilda sina rådgivare motsvarande 15 utbildningstimmar under året. Exakt hur utbildningssatsningen ska se ut för just din organisation beror på en mängd olika faktorer, exempelvis vilka format utbildningen ska ske i, vilken lärandenivå utbildningen ska ha, hur man ska bedöma utbildningstiden hos varje individ samt vilka kunskapsmål som är relevanta.

mifid

Ytterligare utbildningsbehov utifrån MiFID II

13 June, 2017

Vem får ge råd till kunderna? Jo, nu finns det nya riktlinjer för för personal som tillhandahåller investeringsprodukter och -tjänster. Riktlinjerna är utfärdade av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA), utifrån MiFID II, och anger hur medarbetarna får agera i olika kundsituationer. En personalkategori som inte får lämna några kundråd är de som saknar relevant utbildning och erfarenhet. Eftersom riktlinjerna kommer på plats samtidigt som MiFID II behöver den här kategorin få relevant utbildning tills dess. Därefter får de ha fortsatt kundkontakt och kan handlägga kundfrågor om bankens standardutbud av finansiella instrument.

va%cc%88rderingsutbildning

Fortsättning på Bolånedirektivet

13 June, 2017

Nu står ytterligare utbildning inom bolån på programmet. Förutom Bolånelicensen som innebär massiva utbildningsinsatser, så ska branschen säkra upp att vissa rådgivare lever upp till kunskapskraven inom området ”Värdering av konsumenters bostäder”. Målgruppen som berörs av den nya utbildningen är rådgivare som idag har mandat att utföra värdering av icke-kommersiella fastigheter.

Snart är ÅKU 2018 här! Preliminär leverans är beräknad till vecka 24.

Se vår teaser och gör en intresseanmälan redan idag.

9 February, 2018

InsureSec Årslicens Liv

Just nu pågår arbete med att ta fram vår utbildning Årslicens Liv 2018. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar som försäkringsförmedlare men inte är helt ny i din roll.

Just nu arbetar vi hårt med att producera ÅKU 2018. Upplägget liknar förra årets ÅKU, men visst kommer vi att förnya oss en del!

29 January, 2018

KU för livförmedlare 2018

Snart är det dags för årets Kunskapsuppdatering (KU) för livförsäkringsförmedlare. Den grundar sig på Insuresecs kunskapskrav 2018 och riktar sig till dig som redan har genomfört grundtestet och behöver den årliga uppdateringen.

29 January, 2018

Bokfrukost den 8 mars

Välkommen till vårt frukostsemniarium!

15 December, 2017

Webinarier på engelska

Nu är det möjligt för engelskspråkiga specialister att förbereda sig inför Swedsecs licensiering – på sitt eget modersmål. Vår nya utbildning kombinerar självstudier med tre webinarier som våra ämnesexperter ger på engelska.

Under våren 2017 har vi på CWA på uppdrag av Skolverket utvecklat en grundläggande e-utbildning i validering. Validering är en process som går ut på att värdera och ge erkännande åt vad människor lärt sig – oavsett var, när och hur detta lärande har skett.

25 August, 2017

Utbildning om GDPR

Snart dags att sluta PUL:a! Gå en utbildning i GDPR (General Data Protection Regulation), en helt ny EU-gemensam lag som också har kompletterats med svenska regler.