Våra utbildningar

Vår utbildningslokal ligger i Sturegallerian mitt i centrala Stockholm. Du hittar oss enkelt i gallerian genom att gå till hisshall 4C vid Gateau och ta hissen till nionde våningen.

Alla våra kursdagar pågår från 9:00 till 16:30. Lunch äter vi på fina Grand Escalier i Sturegallerian.

shutterstock_324645422

ÅKU 2017

ÅKU 2017 lanseras i e-utbildningsformat och bygger på ett varierat lärande i form av föreläsningsfilmer, animerade faktasekvenser och interaktiva övningar. Föreläsaren förstärker sitt budskap med hjälp av belysande exempel som stöttas av grafik, text och bild. De flesta avsnitt avrundas med ett antal kunskapsfrågor som säkerställer att du har tillräckliga kunskaper inom området.

bola%cc%8anelicensen

Bolånelicensen

Nu lanserar vi en helt ny utbildning inom Bolån. Den vänder sig till dig som omfattas av SwedSecs licensieringskrav för bolån. Syftet är att förbereda dig inför SwedSecs licensieringstest.

penningtva%cc%88tt

Åtgärder mot penningtvätt – 2017

I den här webbaserade utbildningen lär du dig vilka krav som ställs på dig som arbetar i en verksamhet som riskerar att beröras av penningtvätt eller finansiering av terrorism. Genom interaktivt lärande med övningar, filmer och simuleringar lär du dig hur du ska agera, vilka lagkrav som finns och vad penningtvätt handlar om.

kreditgivningsprocessen_1

Investeringsrådgivning

Utbildningen är helt webbaserad och bygger på interaktivt lärande som varvar animerade och filmade informationsavsnitt med övningar och simuleringar. Under kursen lär du dig bland annat vad som gäller beträffande behovsanalys, information och dokumentation, god rådgivningssed och avrådningsplikt.

fo%cc%88rsa%cc%88kringsfo%cc%88rmedlarens-roll-och-ansvar_1

Försäkringsförmedlarens roll och ansvar

Försäkringsförmedlarens roll och ansvar är en webbaserad distansutbildning. Utbildningen varvar animerade avsnitt med filmade föreläsningar och interaktiva övningar. Under utbildningen lär du dig vad försäkringsförmedling innebär och vilka krav Finansinspektionen ställer på dig som förmedlar försäkringar.

webbaserat-larande-aku-foto-1

ÅKU 2015

Med ÅKU 2015 når du som är Swedsec licensierad snabbt upp till kraven på årlig kunskapsupp- datering. Vår pedagogiska idé för ÅKU 2015 utgår från ett nytt och mycket aktuellt perspektiv.

Våra lärare och ämnesexperter

unnamed

Anders Wallace har utbildat anställda inom bank- och finansbranschen i finansiell ekonomi hos ContentoWassum academy sedan 2012. Han är även verksam i Beta Research, en firma som gör portfölj- och investeringsanalys och Opti som erbjuder oberoende digital investeringsrådgivning. Dessförinnan var Anders fem år på Wassum som finansiell analytiker med fokus på räntor. Anders är civilekonom från Lunds Universitet med inriktning finansiering och en av ca. 100 personer i Sverige som är licensierad Chartered Financial Analyst®.

placeholder_profile

Marie Wessel är advokat på Lindskog Malmströms advokatbyrå med inriktning mot familjerätt och försäkringsrätt. Marie möter dagligen de praktiska frågeställningarna inom försäkringsrätt och familjerätt. Hon har stor erfarenhet från försäkringsbranschen då hon varit chefsjurist på Danica Fondförsäkring och försäkringsjurist hos Robur Försäkring. Under cirka 15 års tid har hon haft uppdrag som lärare gentemot finansbranschen.

placeholder_profile

Kerstin Strand har ett förflutet i försäkringsbolaget Trygg-Hansa som partner i försäkringsmäkleri. Hon har även varit vice vd i en arbetsgivarorganisation samt verkat som pensionskonsult. Kerstin har sammanlagt över 30 års erfarenhet av pensioner och försäkring. Har de senaste åren haft det egna bolaget Engagera Support AB, vars affärsidé är "att stärka uppdragsgivarens kunskaper och insikter kring pensionsval och pensionsavtal och personförsäkringar". Idag arbetar hon som seniorkonsult på KPA Pension.

mattiaswebb

Mattias Appelberg är verksam som adjunkt vid Stockholms universitet. Han har en gedigen erfarenhet som utbildare och är för närvarande ansvarig för juridiska institutionens skatteutbildningar för ekonomistudenter.

placeholder_profile

Carl-William Åström har stor erfarenhet av utbildning i redovisnings- och finansierings-
relaterade frågor på universitetsnivå. Hans erfarenhet omfattar även samma ämnesområde för yrkesverksamma inom främst bank, försäkring och fastighetsbranschen samt för praktiserande jurister. Han är anställd vid KTH och undervisar även på Juridicum SU.

placeholder_profile

Björn Dannberg är vår ämnesexpert inom tjänstepensioner. Han har ett förflutet som arbetsrättsjurist. Under de senaste 25 åren har han arbetat med tjänstepensionsfrågor, dels med kollektivavtalad försäkring för privatanställda hos dåvarande SPP. Dels för nuvarande Alecta, med kommunala pensioner som anställd på KPA. Samt med övrig tjänstepension hos Skandia.

Numera driver han egen verksamhet och skriver läroböcker, exempelvis "Tjänstepensioner - en handbok för rådgivare", som vi ger ut och även använder i vår undervisning.

0

Sara Björkman är Senior Manager och ansvarig för Compliance Services Bank på zeb Nordics. Hon är en erfaren Compliance Manager med mer än 15 års relevant erfarenhet från olika positioner i finansbranschen. Sara är utbildad jurist från Stockholms universitet. Sara har erfarenhet av att ansvara för compliancefunktionen för reglerade bolag, sköta tillståndsansökningar, att utbilda och arbeta med styrelser i finansiella bolag samt att implementera nya regelverk. Innan Sara började på zeb var hon bland annat chef på Bankrättsenheten på Finansinspektionen och innan dess chef över avdelningen för företagskrediter och juridik på ett stort internationellt kreditkortsföretag.

placeholder_profile

Alice Hammarroth är jurist och arbetar som Manager på zeb Nordics. Alice har flera års erfarenhet från arbete inom såväl compliance som bolagsjuridik och de tillståndskategorier som Alice arbetar mest med är värdepappersbolag och kreditmarknadsbolag. Hon är van vid att ansvara för compliancefunktionen i reglerade bolag, hålla utbildningar och arbetar bland annat med implementering av nya regelverk och styrelseutvärderingar.

 • 5 Sep

  calendar

  Livdiplom - Fonder och portföljlära
  08:00-17:00
 • 6 Sep

  calendar

  Livdiplom - Finansiella marknader och instrument
  08:00-17:00
 • 11 Sep

  calendar

  Swedsec - Ledning och kontroll
  09:00-16:30
 • 12 Sep

  calendar

  Swedsc - Ledning och kontroll
  09:00-16:30
 • 13 Sep

  calendar

  Swedsec - Ledning och kontroll
  09:00-17:00
 • 19 Sep

  calendar

  Livdiplom - Pensioner och förmåner
  08:00-17:00
 • 20 Sep

  calendar

  Livdiplom - Pensioner och förmåner
  08:00-17:00
 • 21 Sep

  calendar

  Webinar - Swedsec för rådgivare Delområde I
  10:00-15:00
 • 28 Sep

  calendar

  Webinar - Swedsec för rådgivare Delområde II
  10:00-15:00
 • 5 Okt

  calendar

  Webinar - Swedsec för rådgivare Delområde III
  10:00-15:00
 • 10 Okt

  calendar

  Livdiplom - Försäkringskunskap
  08:00-17:00
 • 12 Okt

  calendar

  Webinar - Swedsec för rådgivare Delområde IV
  10:00-15:00
 • 12 Okt

  calendar

  Webinar - Swedsec för rådgivare Delområde IV
  10:00-15:00
 • 23 Okt

  calendar

  Tjänstepension
  08:00-17:00
 • 24 Okt

  calendar

  Livdiplom - Tjänstepension
  08:00-17:00
 • 6 Nov

  calendar

  Livdiplom - Skatter
  08:00-17:00
 • 7 Nov

  calendar

  Livdiplom - Skatter
  08:00-17:00
 • 20 Nov

  calendar

  Livdiplom - Juridik
  08:00-17:00
 • 21 Nov

  calendar

  Livdiplom - Juridik
  08:00-17:00
 • 27 Nov

  calendar

  Swedsec - Ledning och kontroll
  09:00-16:30
 • 28 Nov

  calendar

  Swedsec - Ledning och kontroll
  09:00-16:30
 • 29 Nov

  calendar

  Swedsec - Ledning och kontroll
  09:00-16:30
 • 4 Dec

  calendar

  Livdiplom - Företagsekonomi
  08:00-17:00
 • 5 Dec

  calendar

  Livdiplom - Företagsekonomi
  08:00-17:00
 • 12 Dec

  calendar

  Livdiplom - Affärsinriktad rådgivning
  08:00-17:00