Bolånelicensen

fo%cc%88rsa%cc%88kringskunskap_1

Vår utmaning: Vi bestämde oss för att utveckla ett omfattande utbildningsprogram riktat till landets alla bolånerådgivare. Tillsammans med tre storbanker tog vi fram en förberedande utbildning inför det obligatoriska licensieringstest som SwedSec införde 2016. Vi insåg snabbt behovet av individanpassade lösningar. Och vi förstod att det behövdes en stab av ämnesexperter för att kunna utveckla ett så pass omfattande program. Slutresultatet blev totalt åtta timmar webbaserad utbildning och en databas med över 300 testfrågor.

Vår lösning: Utbildningen är helt individanpassad och består av tre delkurser. Den bygger på deltagarnas förkunskaper.

Våra styrkor: Trots ämnesområdet komplexitet och omfattning lyckades vi ta fram en effektiv utbildning om grunderna inom bostadskrediter. Tillsammans med de tre storbankerna skapade vi ett samlat utbildningsmaterial som är unikt i sig: ingen annanstans på marknaden finns ett så stort material samlat om just bostadskrediter.

Den faktiska studietiden per deltagare optimeras eftersom varje person får en individuell studieplan baserad på sina förkunskaper. Och deltagare som misslyckas vid det avslutande testet får en ny individuell studieplan. Om och om igen. Ända tills personen blir godkänd på vårt avslutande test. Och vi vågar påstå att lösningen ger ett både effektivt och maximalt stöd inför SwedSecs licensieringstest för Bolån!

Så här i årets slutskede har vi tagit fram statistik för våra utbildningar. Det var inga dåliga siffror vi hittade!

Läs mer...

15 november, 2018

Ny hemsida lanseras snart …

Vårt team arbetar nu med att uppdatera Contentos varumärkesprofil för att visuellt representera var vi är idag som digitalt företag. Det här är vad du har att se fram emot.

Helt kort om vad vi pysslar med just nu.

I januari 2019 fusioneras Contento Wassum Academy och Learnify AB.

Är du nyfiken, framåt och tycker om att arbeta långsiktigt och proaktivt? Då kan du vara den vi söker!

I oktober lanserar vi en uppdaterad version av vår SwedSec-utbildning!

2 oktober, 2018

MiFID 2, punkt 8

I Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse finns det numera krav på att vissa medarbetare ska ha kunskap om institutets interna riktlinjer, rutiner och system.

2 oktober, 2018

Ett förstärkt team

Vårt Team Finans växer och består nu av elva entusiastiska medarbetare med spetskompetens inom så vitt skilda områden som försäljning, design, utveckling, manus, projekt- och produktionsledning.