2450 kr exkl. moms

ÅKU 2018

a%cc%8aku-2018-utbildning

Årets ÅKU är en e-learning som bygger på varierat lärande i form av filmer, animerade faktasekvenser, case, filmade föreläsningar och interaktiva övningar. Utbildningen finns i fyra versioner och vilken som är lämplig för dig beror på din yrkesroll.

De fyra olika versionerna

• Rådgivare
• Specialister
• Ledning och kontroll
• Bolån

Innehåll
Innehållet i ÅKU:n fastställs av branschorganisationen SwedSec och i år innehåller utbildningen sexton ämnen. Observera att du inte behöver bemästra alla sexton, bara de ämnen som SwedSec bedömer har en koppling till din yrkesroll.

• Investeringsbedrägerier
• EBA:s riktlinjer om styrning och kontroll
• EU:s dataskyddsförordning
• Portföljskapande och rekommendationer
• Hushållets boendeekonomi
• Skärpta amorteringskrav
• Bostadsrättsföreningens ekonomi
• Försäkringar vid bodelning och arvskifte
• Familjerätt och bolån
• Beskattning av kapitaltillgångar i näringsverksamhet
• Beskattning av derivatinstrument i näringsverksamhet
• Investeringssparkonto
• Bostadsbeskattning
• Framtidsfullmakt
• Etikfall
• Ny försäkringsdistributionslag

Titta nu!

Mer information och anmälan
Klicka på jobbtiteln för att läsa mer om vad de olika versionerna har för innehåll och för att beställa utbildningen.

Rådgivare
Specialister
Ledning och kontroll
Bolån

Kursinformation

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Bekräftelse

Bekräftelse på anmälan skickas ut via e-post. Se efter i skräppostmappen om du inte kan hitta den. Får du inte någon bekräftelse kan du höra av till oss på info@contento.se.

Vid om- eller avbokning

Anmälan till distanskurser är bindande och kan inte avbokas. Anmälan till lärarledda dagar är bindande, men inte personbunden, utan kan överlåtas till annan person inom samma företag. Vid om- eller avbokning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 procent av kursavgiften. Vid om- eller avbokning senare än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften. Kostnad för utsänt material debiteras alltid.

Fakturering och tillgänglighet

Fakturering sker vid anmälan med betalningsvillkor 30 dagar. Utbildningen är tillgänglig i 12 månader från anmälan. Vid sjukdom hos föreläsare vid lärarledda utbildningar förbehåller vi oss rätten att flytta en eller flera kursdagar till annat tillfälle.

Vi är glada att få hälsa dig välkommen som kursdeltagare hos oss på Contento!