995 kr exkl moms

Åtgärder mot penningtvätt – 2018

capture

Intro

Den här e-utbildningen tar upp de grundläggande aspekterna av penningtvätt och finansiering av terrorism. Utbildningen lutar sig mot den svenska penningtvättslagen som i sin tur är en förlängning av EU:s fjärde penningtvättsdirektiv.

Genom ett interaktivt lärande med övningar, filmer och simuleringar lär du dig hur du ska agera, vilka lagkrav som finns och vad penningtvätt handlar om.

Den beräknade tidsåtgången är cirka 25 minuter och utbildningen avslutas med ett kunskapstest. När du blivit godkänd vid testet kan du själv skriva ut ett studieintyg.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med finansiell rådgivning eller livförsäkringsförmedling.

Du som arbetar med finansiell rådgivning ska ha kunskaper om och kunna tillämpa de krav som ställs upp i Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630) och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11).

Innehåll

Om penningtvätt

 • Vad är penningtvätt?
 • Hur kan det gå till?
 • Exempel på penningtvätt

Om finansiering av terrorism

 • Vad är finansiering av terrorism?
 • Vad säger lagen?

Riskbedömning och riskbaserade metod

 • Regelbunden riskbedömning av finansiella institut
 • Den riskbaserade metoden

Vem omfattas och vem är verklig huvudman?

 • Vem omfattas av penningtvättslagen?
 • Verkliga huvudmän och kravet på registrering

Vikten av kundkännedom

 • Vad är vi skyldiga att veta?
 • Verklig huvudman och kundkännedom
 • Person i politiskt utsatt ställning (PEP)

Det vardagliga arbetet

 • Våga fråga
 • När du inte får agera
 • Insättningen
 • Vad ska du göra vid misstanke om penningtvätt?

Kunskapstest

Anmäl dig här!

Deltagare

Beställare

Faktureringsinformation

Övrigt

Kursinformation

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Bekräftelse

Bekräftelse på anmälan skickas ut via e-post. Se efter i skräppostmappen om du inte kan hitta den. Får du inte någon bekräftelse kan du höra av till oss på info@contento.se.

Vid om- eller avbokning

Anmälan till distanskurser är bindande och kan inte avbokas. Anmälan till lärarledda dagar är bindande, men inte personbunden, utan kan överlåtas till annan person inom samma företag. Vid om- eller avbokning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 procent av kursavgiften. Vid om- eller avbokning senare än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften. Kostnad för utsänt material debiteras alltid.

Fakturering och tillgänglighet

Fakturering sker vid anmälan med betalningsvillkor 30 dagar. Utbildningen är tillgänglig i 12 månader från anmälan. Vid sjukdom hos föreläsare vid lärarledda utbildningar förbehåller vi oss rätten att flytta en eller flera kursdagar till annat tillfälle.

Vi är glada att få hälsa dig välkommen som kursdeltagare hos oss på Contento!