1 950 kr exkl. moms

Investeringsrådgivning

investeringsra%cc%8adgivning-utbildning

Intro

E-utbildningen bygger på ett interaktivt lärande som varvar filmklipp, animerade faktasekvenser med olika typer av övningar. Under utbildningen lär du dig bland annat vad som gäller vid behovsanalys, information och dokumentation, god rådgivningssed och avrådningsplikt.

Målet är att du ska lära dig vad du behöver göra för att följa gällande lagar och regelverk om finansiell rådgivning.

Utbildningen och tar cirka 45 minuter att genomföra och avslutas med ett interaktivt test. När du blivit godkänd vid testet kan du själv skriva ut ett intyg.


För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med investeringsrådgivning eller livförsäkringsförmedling. Du som arbetar med investeringsrådgivning ska ha kunskaper om och kunna tillämpa de krav på investeringsrådgivning som ställs upp i Lagen om värdepappersmarknaden (2007:528) och Lagen om finansiell rådgivning till konsument (2003:862)  samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse FFFS 2017:2.


Innehåll

Rådgivning

 • När är det investeringsrådgivning?
 • Intressekonflikter
 • God rådgivningssed

Lagar och regler

 • Lagar som styr rådgivningen
 • Tillsynsmyndigheter
 • Kompetenskrav
 • Skadestånd

Behovskartläggning

 • Att göra en behovsinventering
 • Lämplighets- och passandebedömning

Informations- och dokumentationskrav

 • Krav på dokumentation till kunden
 • Dokumentation i samband med rådgivning

Kunskapstest

Anmäl dig här!

Deltagare

Beställare

Faktureringsinformation

Övrigt

Kursinformation

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Bekräftelse

Bekräftelse på anmälan skickas ut via e-post. Se efter i skräppostmappen om du inte kan hitta den. Får du inte någon bekräftelse kan du höra av till oss på info@contento.se.

Vid om- eller avbokning

Anmälan till distanskurser är bindande och kan inte avbokas. Anmälan till lärarledda dagar är bindande, men inte personbunden, utan kan överlåtas till annan person inom samma företag. Vid om- eller avbokning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 procent av kursavgiften. Vid om- eller avbokning senare än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften. Kostnad för utsänt material debiteras alltid.

Fakturering och tillgänglighet

Fakturering sker vid anmälan med betalningsvillkor 30 dagar. Utbildningen är tillgänglig i 12 månader från anmälan. Vid sjukdom hos föreläsare vid lärarledda utbildningar förbehåller vi oss rätten att flytta en eller flera kursdagar till annat tillfälle.

Vi är glada att få hälsa dig välkommen som kursdeltagare hos oss på Contento!