11 550 kr exkl. moms

Företagsekonomi

fo%cc%88retagsekonomi

Kursen omfattar två dagar lärarledd utbildning. Målet är att du efter kursdagarna ska ha grundläggande kunskaper i hur du läser och tolkar balans- och resultaträkningar för att på ett bra sätt hjälpa dina företagskunder med deras pensions- och försäkringslösningar samt deras likviditetsförvaltning.

För vem?

Kursen vänder sig till dig som arbetar med företagsinriktad rådgivning kring kapitalförvaltning, pensioner och försäkring. Kursens utformning passar för dig som ska börja arbeta som försäkringsförmedlare eller företagsrådgivare samt för dig som behöver uppdatera dina kunskaper i företagsekonomi.

Innehåll

Redovisning

  • Resultat- och balansräkning
  • Redovisningsprinciper
  • Eget kapital
  • Bokslutsdispositioner/obeskattade reserver

Årsredovisning

  • Förvaltningsberättelse
  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Kassaflödesanalys
  • Tilläggsupplysningar och noter
  • Revisionsberättelse

Eget kapital i aktiebolag

Bokslutsanalys

Räkenskapsanalys

Nyckeltal

Kunskapstest

Anmäl dig här!

Deltagare

Beställare

Faktureringsinformation

Övrigt

Kursinformation

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Bekräftelse

Bekräftelse på anmälan skickas ut via e-post. Se efter i skräppostmappen om du inte kan hitta den. Får du inte någon bekräftelse kan du höra av till oss på info@contento.se.

Vid om- eller avbokning

Anmälan till distanskurser är bindande och kan inte avbokas. Anmälan till lärarledda dagar är bindande, men inte personbunden, utan kan överlåtas till annan person inom samma företag. Vid om- eller avbokning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 procent av kursavgiften. Vid om- eller avbokning senare än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften. Kostnad för utsänt material debiteras alltid.

Fakturering och tillgänglighet

Fakturering sker vid anmälan med betalningsvillkor 30 dagar. Utbildningen är tillgänglig i 12 månader från anmälan. Vid sjukdom hos föreläsare vid lärarledda utbildningar förbehåller vi oss rätten att flytta en eller flera kursdagar till annat tillfälle.

Vi är glada att få hälsa dig välkommen som kursdeltagare hos oss på Contento!