2 200 kr exkl. moms

Kapitalmarknaden och placeringskunskap

kapitalmarknaden-och-placeringskunskap

Utbildningen är helt webbaserad och bygger på interaktivt lärande som varvar animerade och filmade informationsavsnitt med övningar och simuleringar. Under kursen lär du dig vilken roll kapitalmarknaden spelar och vilka mekanismer som styr. Du får också lära dig de viktigaste komponenterna i hur placeringar fungerar, till exempel om sambandet mellan risk och avkastning och grunderna i hur vi kan avgöra mellan bra och dåliga placeringar.

Målet med utbildningen är att få en bred förståelse för kapitalmarknaden och dess grundläggande mekanismer.

Kursen och tar cirka 30 minuter att genomföra. I tiden ingår ett avslutande interaktivt test. När du blivit godkänd vid testet kan du själv skriva ut ett intyg.

För vem?

Utbildningen riktar sig till dig som vill få en introduktion till hur kapitalmarknaden fungerar i samhället. Kursen ger en bra grund för att sedan gå vidare in i den finansiella världen.

Innehåll

Hur kapitalmarknaden fungerar

 • Utbud och efterfrågan
 • Risk och riskpremie
 • Bubblor och gruppsykologi

Kapitalmarknaden och samhällsekonomin

 • Penning- och finanspolitik
 • Tillväxt och BNP
 • Inflation och deflation

Avkastning och risk

 • Riskfri ränta
 • Kort och lång ränta
 • Enkel och effektiv ränta

Mått på risk

 • Typer av risk
 • Standardavvikelse och volatilitet

Portföljteori

  Att sprida risker
 • Diversifiering

Kunskapstest

Anmäl dig här!

Deltagare

Beställare

Faktureringsinformation

Övrigt

Kursinformation

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Bekräftelse

Bekräftelse på anmälan skickas ut via e-post. Se efter i skräppostmappen om du inte kan hitta den. Får du inte någon bekräftelse kan du höra av till oss på info@contento.se.

Vid om- eller avbokning

Anmälan till distanskurser är bindande och kan inte avbokas. Anmälan till lärarledda dagar är bindande, men inte personbunden, utan kan överlåtas till annan person inom samma företag. Vid om- eller avbokning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 procent av kursavgiften. Vid om- eller avbokning senare än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften. Kostnad för utsänt material debiteras alltid.

Fakturering och tillgänglighet

Fakturering sker vid anmälan med betalningsvillkor 30 dagar. Utbildningen är tillgänglig i 12 månader från anmälan. Vid sjukdom hos föreläsare vid lärarledda utbildningar förbehåller vi oss rätten att flytta en eller flera kursdagar till annat tillfälle.

Vi är glada att få hälsa dig välkommen som kursdeltagare hos oss på Contento!