10 600 kr exkl. moms

Optionskörkort – certifiering i aktiederivat

optionsko%cc%88rkort

Kursen omfattar två dagar och är utformad för att ge dig goda kunskaper och färdigheter i att hantera och ändra portföljens risk och avkastningsstruktur. Du kommer framförallt få insikter om instrumentens unika fördelar både mot ett portföljinnehav eller som fristående derivatstrategier. Målet är att du ska få mer att erbjuda dina kunder i din aktieförvaltning och rådgivning.

För vem?

Du som är rådgivare, kapitalförvaltare eller aktiemäklare och behöver behörighet att handla med aktierelaterade derivatinstrument - börshandlade optioner och terminer.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper om optioner och terminer motsvarande SwedSecs licenskrav.

Innehåll

  • Repetition av grundpositioner
  • Värdering av optioner och terminer
  • Portföljstrategier
  • Covered call analyser
  • Portföljförsäkringar
  • Kombinationsstrategier
  • Risk och säkerhetskrav
  • Principerna för optionsbeskattning
  • Placeringsövning

Examination sker på distans via vårt webbaserade utbildningssystem cirka en vecka efter genomförd kurs.

Anmäl dig här!

Deltagare

Beställare

Faktureringsinformation

Övrigt

Kursinformation

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Bekräftelse

Bekräftelse på anmälan skickas ut via e-post. Se efter i skräppostmappen om du inte kan hitta den. Får du inte någon bekräftelse kan du höra av till oss på info@contento.se.

Vid om- eller avbokning

Anmälan till distanskurser är bindande och kan inte avbokas. Anmälan till lärarledda dagar är bindande, men inte personbunden, utan kan överlåtas till annan person inom samma företag. Vid om- eller avbokning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 procent av kursavgiften. Vid om- eller avbokning senare än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften. Kostnad för utsänt material debiteras alltid.

Fakturering och tillgänglighet

Fakturering sker vid anmälan med betalningsvillkor 30 dagar. Utbildningen är tillgänglig i 12 månader från anmälan. Vid sjukdom hos föreläsare vid lärarledda utbildningar förbehåller vi oss rätten att flytta en eller flera kursdagar till annat tillfälle.

Vi är glada att få hälsa dig välkommen som kursdeltagare hos oss på Contento!