8 750 kr exkl moms.

SwedSec – Självstudier för rådgivare

swedsec_sja%cc%88lvstudier-ra%cc%8adgivare

Vårt första upplägg är en renodlad distansutbildning. Den består av e-utbildning, litteratur, webbövningar och videoföreläsningar. Vi använder ett vardagsnära och dokumentärt uttryck i våra webbaserade utbildningar för att sätta in kunskaperna i rätt sammanhang.

Upplägget passar dig som föredrar att läsa helt i din egen takt, har hög studievana och bra självdisciplin. Om du behöver mer lärarstöd så passar troligen vårt andra upplägg bättre: SwedSec - Självstudier med lärarstöd.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som rådgivare på bank, värdepappersbolag eller försäkringsbolag och står inför utmaningen att bli godkänd vid SwedSecs licensieringstest.

Innehåll

Vid kursstarten gör du SwedSecs diagnostest. Under din studietid kommunicerar du med våra ämnesexperter och dina studiekollegor. Du kan ställa frågor eller diskutera innehållet i utbildningen via en webbaserad kurssida. Vårt effektiva och pedagogiska studiematerial hjälper dig att nå upp till rätt kunskapsnivåer.

Tidsåtgången vid självstudierna beräknas till mellan 70 och 80 timmar.

Övrig service och support

  • Stöd med att översätta resultatet från SwedSecs diagnostest till en individuell studieplan.
  • Användarsupport under normal kontorstid för våra utbildningssystem.

Anmäl dig här!

Deltagare

Beställare

Faktureringsinformation

Övrigt

Kursinformation

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Bekräftelse

Bekräftelse på anmälan skickas ut via e-post. Se efter i skräppostmappen om du inte kan hitta den. Får du inte någon bekräftelse kan du höra av till oss på info@contento.se.

Vid om- eller avbokning

Anmälan till distanskurser är bindande och kan inte avbokas. Anmälan till lärarledda dagar är bindande, men inte personbunden, utan kan överlåtas till annan person inom samma företag. Vid om- eller avbokning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 procent av kursavgiften. Vid om- eller avbokning senare än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften. Kostnad för utsänt material debiteras alltid.

Fakturering och tillgänglighet

Fakturering sker vid anmälan med betalningsvillkor 30 dagar. Utbildningen är tillgänglig i 12 månader från anmälan. Vid sjukdom hos föreläsare vid lärarledda utbildningar förbehåller vi oss rätten att flytta en eller flera kursdagar till annat tillfälle.

Vi är glada att få hälsa dig välkommen som kursdeltagare hos oss på Contento!