12 500 kr exkl moms.

SwedSec – Självstudier för specialister

swedsec-sja%cc%88lvstudier-specialister-utbildning

En renodlad distansutbildning i ny tappning. Utbildningsupplägget består av filmade föreläsningar och övningsfrågor.

Delområde 1 – Finansiella instrument, marknader och handel

Består av fyra längre filmklipp och 111 frågor. Vissa rubriker saknar filmklipp, men har heltäckande övningsfrågor som du besvarar för att nå upp till rätt kunskapsnivå.

Delområde 2 – Ekonomisk analys

Här ser du totalt 21 filmklipp och genomför 63 övningsfrågor. De flesta filmklipp följs av övningsfrågor, men vissa rubriker har enbart övningsfrågor.

Delområde 3 – Etik och regelverk

Här ser du totalt 38 filmklipp (ett filmklipp per mätpunkt) som följs av 67 övningsfrågor. I den här delen har alla rubriker filmklipp, och de flesta filmklipp följs av övningsfrågor.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som analytiker, värdepappersmäklare, fondförvaltare och liknande. Kort sagt: alla som står inför utmaningen att bli godkända vid SwedSecs licensieringstest för Specialister.

Innehåll

Inför kursstarten kan du börja med att se vilka testdatum som erbjuds och på vilka platser i Sverige du kan avlägga testet. För att boka datum behöver du ett konto och inloggning i SwedSecs onlinetjänst. Det erhålls när avgift för testet har betalats till SwedSec.

När du anmält dig till utbildningen får du omedelbart tillgång till vår utbildningsportal för att några dagar senare få kurslitteraturen till adressen du angivit i anmälan.

Under din studietid kan du sedan kommunicera med våra ämnesexperter via vår studieportal för att ställa frågor eller diskutera innehållet i utbildningen.

Anmäl dig här!

Deltagare

Beställare

Faktureringsinformation

Övrigt

Kursinformation

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Bekräftelse på anmälan skickas ut via e-post. Anmälan till distanskurser är bindande och kan inte avbokas. Anmälan till lärarledda dagar är bindande, men inte personbunden, utan kan överlåtas till annan person inom samma företag. Vid om- eller avbokning senare än fyra veckor före kursen startar debiteras 50 procent av kursavgiften. Vid om- eller avbokning senare än två veckor före kursen startar debiteras hela kursavgiften. Kostnad för utsänt material debiteras alltid. Vid sjukdom hos föreläsare förbehåller vi oss rätten att flytta en eller flera kursdagar till annat tillfälle. Utbildningen är tillgänglig i 12 månader från anmälan.

Vi är glada att få hälsa dig välkommen som kursdeltagare hos oss på Contento Wassum Academy!