webinar-training

Är din utmaning att bli godkänd vid SwedSecs licensieringstest?

Vår självstudieutbildning för SwedSecs licensieringstest är nu uppaterad, den är tillgänglig som webinar på engelska och höstens första kurstillfällen är redan släppta. Om du arbetar som analytiker, värdepappersmäklare, fondförvaltare eller liknande har du nu ett gyllene tillfälle att förbereda dig inför testet.

Med hjälp av diagnosmaterial får du svar på vilka områden du behöver fokusera på under studierna, och sedan kompletterar du dina självstudier med våra webinarier ledda av ämnesexperter.

Höstens kursdatum är torsdag 2 augusti (webinar, delområde 1: Finansiella marknader), torsdag 9 augusti (webinar, delområde 2: Ekonomisk analys) och torsdag 16 augusti (webinar, delområde 3: Etik och regelverk).

Om detta känns intressant för dig, kan du anmäla dig redan nu – det är bara att följa länken!

21 maj, 2019

Ny medarbetare

Vi välkomnar Henrik Ax i rollen som ny projektledare hos Team Contento.

Vi är stolta över vårt utökade samarbete med SFM (Svenska Försäkringsförmedlares Förening). Tillsammans utvecklar vi nu flera omfattande utbildningspaket inom både liv- och sakförsäkring.

Nu erbjuder vi ett komplement till vår e-utbildning Bolånelicensen, som är baserad på SwedSecs kunskapkrav för bolånehandläggare.

ÅKU 2019 är effektivt disponerad och ger ett maximalt lärande på begränsad tid.

Så här i årets slutskede har vi tagit fram statistik för våra utbildningar. Det var inga dåliga siffror vi hittade!

Läs mer...

15 november, 2018

Ny hemsida lanseras snart …

Vårt team arbetar nu med att uppdatera Contentos varumärkesprofil för att visuellt representera var vi är idag som digitalt företag. Det här är vad du har att se fram emot.

Helt kort om vad vi pysslar med just nu.

I januari 2019 fusioneras Contento Wassum Academy och Learnify AB.