Det flippade klassrummet – flipp eller flopp?

fullsizeoutput_110

Det flippade klassrummet (the flipped classroom) är en blandundervisning med stark tonvikt på digitala verktyg. Modellen innebär att läraren vänder på de traditionella begreppen genom att ge webbaserade genomgångar som hemläxa istället för den traditionella katederundervisningen, vilket ger tid och utrymme i klassrummet för mer laborativt arbete. Arbetssättet kallas också för det omvända klassrummet.

Inför ett utbildningsmoment förbereder läraren innehållet med genomgångsmaterial i form av till exempel en videofilm, wiki, podcast eller text på en blogg. Läraren kan naturligtvis också använda ett färdigställt material. Eleverna får sedan i uppgift att gå igenom materialet så många gånger de behöver för att ta till sig innehållet före nästa lektion. Det innebär att lektionen kan ägnas åt fördjupning, analys, individuell anpassning samt feedback. Studier har visat att metoden kan leda till markanta förbättringar i elevresultat.

Att flippa klassrummet har blivit så populärt att filmade genomgångar numera finns tillgängliga inom i princip samtliga skolämnen. På Wikimedia Commons finns exempelvis 351 svenska filmer kategoriserade som ”flippade filmer”.

Det flippade klassrummet innebär ett större ansvarstagande från elevens sida, han eller hon behöver ju aktivt ta del av undervisningen. Det innebär också att läraren kan använda det frigjorda utrymmet på lektionstid till pedagogiska aktiviteter för eleverna.

Det flippade klassrummet är emellertid omdiskuterat. Fördelarna är bland annat att eleverna får möjlighet att lära sig i sin egen takt, de har hela tiden tillgång till genomgångar (vilket ger möjlighet att upprepa en föreläsning så ofta de vill) och tid för ett fördjupat verkligt arbete i klassrummet. Förespråkarna hävdar att ett flippat klassrum har potential att engagera eleverna även i andra områden än just det ämne som är flippat. De är närvarande och blir medvetna om sitt eget kunskapsinhämtande genom en konstruktivistisk inlärningsmodell.

Motståndarna visar på att elevernas eventuella avsaknad av internetuppkoppling eller dator hemma blir en svårighet och att modellen enbart innebär en förflyttning av dåliga föreläsningar i klassrummet till webben. Det skulle också innebära tidsbrist för elever hemma om alla ämnen är flippade, eftersom de inte skulle hinna se alla filmer i alla ämnen.

Följ oss
Facebook
LinkedIn
YouTube
Twitter

Teamet på Contento Wassum har jobba bakom kulisserna med att uppdatera våra befintliga standardutbildningar. Vi har också producerat flera nya standardutbildningar och levererar allt som allt 20 uppdaterade och nyutvecklade e-utbildningar.

De senaste åren har ”gamification” varit ett populärt begrepp inom e-utbildningskretsar. Det har blivit trendigt att lägga till spelbaserade inslag i sina kurser: belöningar för avklarade moment, poängsamling med topplista, tydlig visualisering av framsteg och liknande. I den här artikeln ska vi dock inte fokusera på gamification utan lägga krutet på en annan trend: storytelling.

21 augusti, 2018

E-utbildningens historia

Idag utgör det en miljardindustri ‒ som fortsätter växa. Så, hur började det? Hur har industrin utvecklats, och hur ser den ut idag? I den här artikeln ger två av CWA:s manusförfattare svar på dessa frågor.

Att vara manusförfattare är aldrig ett ensidigt arbete. Projekten vi jobbar med på Contento Wassum handlar om vitt åtskilda saker och kunderna har varierande önskemål och behov. Samtidigt bär vi vår titel i egenskap av experter vilket antyder att vi alltid vet precis hur vi ska producera ett per definition bra manus. Frågan är hur denna definition ser ut; finns den ens formulerad?

Vad har mindfulness med företagsutbildning att göra? Sambandet mellan mindfulness och utbildning bygger på våra hjärnor och sinnestillstånd.

Det flippade klassrummet (the flipped classroom) är en blandundervisning med stark tonvikt på digitala verktyg.

ÅKU 2018 är här! Varierad och interaktiv e-learning! Redan i dag kan du anmäla dig till den version av årets ÅKU som passar din yrkesroll, baserat på kraven från SwedSec!

Vår självstudieutbildning för SwedSecs licensieringstest är nu uppaterad, den är tillgänglig som webinar på engelska och höstens första kurstillfällen är redan släppta. Om du arbetar som analytiker, värdepappersmäklare, fondförvaltare eller liknande har du nu ett gyllene tillfälle att förbereda dig inför testet.