Det flippade klassrummet – flipp eller flopp?

fullsizeoutput_110

Det flippade klassrummet (the flipped classroom) är en blandundervisning med stark tonvikt på digitala verktyg. Modellen innebär att läraren vänder på de traditionella begreppen genom att ge webbaserade genomgångar som hemläxa istället för den traditionella katederundervisningen, vilket ger tid och utrymme i klassrummet för mer laborativt arbete. Arbetssättet kallas också för det omvända klassrummet.

Inför ett utbildningsmoment förbereder läraren innehållet med genomgångsmaterial i form av till exempel en videofilm, wiki, podcast eller text på en blogg. Läraren kan naturligtvis också använda ett färdigställt material. Eleverna får sedan i uppgift att gå igenom materialet så många gånger de behöver för att ta till sig innehållet före nästa lektion. Det innebär att lektionen kan ägnas åt fördjupning, analys, individuell anpassning samt feedback. Studier har visat att metoden kan leda till markanta förbättringar i elevresultat.

Att flippa klassrummet har blivit så populärt att filmade genomgångar numera finns tillgängliga inom i princip samtliga skolämnen. På Wikimedia Commons finns exempelvis 351 svenska filmer kategoriserade som ”flippade filmer”.

Det flippade klassrummet innebär ett större ansvarstagande från elevens sida, han eller hon behöver ju aktivt ta del av undervisningen. Det innebär också att läraren kan använda det frigjorda utrymmet på lektionstid till pedagogiska aktiviteter för eleverna.

Det flippade klassrummet är emellertid omdiskuterat. Fördelarna är bland annat att eleverna får möjlighet att lära sig i sin egen takt, de har hela tiden tillgång till genomgångar (vilket ger möjlighet att upprepa en föreläsning så ofta de vill) och tid för ett fördjupat verkligt arbete i klassrummet. Förespråkarna hävdar att ett flippat klassrum har potential att engagera eleverna även i andra områden än just det ämne som är flippat. De är närvarande och blir medvetna om sitt eget kunskapsinhämtande genom en konstruktivistisk inlärningsmodell.

Motståndarna visar på att elevernas eventuella avsaknad av internetuppkoppling eller dator hemma blir en svårighet och att modellen enbart innebär en förflyttning av dåliga föreläsningar i klassrummet till webben. Det skulle också innebära tidsbrist för elever hemma om alla ämnen är flippade, eftersom de inte skulle hinna se alla filmer i alla ämnen.

Följ oss
Facebook
LinkedIn
YouTube
Twitter

Så här i årets slutskede har vi tagit fram statistik för våra utbildningar. Det var inga dåliga siffror vi hittade!

Läs mer...

15 november, 2018

Ny hemsida lanseras snart …

Vårt team arbetar nu med att uppdatera Contentos varumärkesprofil för att visuellt representera var vi är idag som digitalt företag. Det här är vad du har att se fram emot.

Helt kort om vad vi pysslar med just nu.

I januari 2019 fusioneras Contento Wassum Academy och Learnify AB.

Är du nyfiken, framåt och tycker om att arbeta långsiktigt och proaktivt? Då kan du vara den vi söker!

I oktober lanserar vi en uppdaterad version av vår SwedSec-utbildning!

2 oktober, 2018

MiFID 2, punkt 8

I Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse finns det numera krav på att vissa medarbetare ska ha kunskap om institutets interna riktlinjer, rutiner och system.

2 oktober, 2018

Ett förstärkt team

Vårt Team Finans växer och består nu av elva entusiastiska medarbetare med spetskompetens inom så vitt skilda områden som försäljning, design, utveckling, manus, projekt- och produktionsledning.