E-utbildningens historia

website_history-of-elearning2

I begynnelsen var korrespondenskurser

Begreppet “e-learning” har bara funnits sedan 1999, då det användes för första gången på ett seminarium om CBT-system (CBT står för Computer Based Training). I samma vända cirkulerade andra uttryck som “online learning” och “virtual learning” i sökandet efter en lämplig beskrivning. E-utbildningens principer går dock att spåra ännu längre tillbaka i historien. Det finns till och med bevis som antyder att tidiga former av e-utbildning existerade redan på 1800-talet, bland annat i skepnad av korrespondenskurser.

Korrespondenskurser av olika slag fanns långt innan internet såg dagens ljus och var ett framgångsrikt koncept för lärande på distans. Ett exempel är Isaac Pitman och hans kurs i stenografi. Pitman var verksam som lärare i USA under 1840-talet, och stenografi var ett populärt ämne bland sekreterare, journalister och andra som skrev mycket i sitt arbete. Korrespondensutbildningen gick ut på att eleverna skickade sina slutförda uppgifter till Pitman per post, varpå han rättade och skickade tillbaka dem tillsammans med nya uppgifter. Utöver Pitman och stenografi erbjöds många andra korrespondenskurser inom flera olika ämnen.

Teknologin gör entré

År 1924 uppfanns en så kallad “testmaskin” som lät studenter testa sig själva. Trettio år senare, 1954, uppfann en professor vid Harvard vid namn BF Skinner “undervisningsmaskinen”. Denna apparat möjliggjorde för skolorna att administrera programmerade instruktioner till sina studenter. Det skulle dröja till 1960 innan den första datorbaserade utbildningen (CBT) introducerades. PLATO – Programmed Logic for Automated Teaching Operations – var framtaget för studenter vid universitet i Illinois, men kom med tiden att användas på skolor i hela området.

Det huvudsakliga syftet med de första systemen för webbaserat lärande var egentligen att dela information med studenter, men under 1970-talet blev det webbaserade lärandet mer interaktivt. I Storbritannien var Open University angelägna om att dra nytta av e-utbildningens alla fördelar. Deras utbildningssystem har alltid främst fokuserat på lärande på distans. Tidigare hade leveranser av kursmaterial och korrespondensen mellan lärare och studenter skett per post. Med internets intåg kunde Open University bland annat erbjuda ett bredare utbud av interaktiva utbildningsupplevelser, liksom snabbare kommunikation med eleverna via e-post.

Det våras för e-utbildningar

När den första Mac-datorn lanserades under 1980-talet fick människor möjlighet att skaffa en hemdator, vilket bidrog till att de lättare kunde studera på distans. Under det följande årtiondet började virtuella lärandemiljöer att blomstra på allvar när människor fick tillgång till information och e-utbildningsmöjligheter via internet. I och med  detta kunde marknaden för e-utbildning expandera under slutet av 1900-talet. Verktygen och leveransmetoderna förbättrades.

Vid 1990-talets början hade det etablerats flera skolor som enbart satsade på webbaserade kurser. Genom internet kunde de erbjuda utbildning även till människor som på grund av avstånds- eller tidsmässiga skäl tidigare saknat möjlighet till högre studier. Tack vare alla tekniska framsteg kunde utbildningsinstituten dessutom minska sina kostnader för distansundervisning, vilket samtidigt gynnade studenterna eftersom utbildningen blev mer lättillgänglig.

Hur det fortsätter

Statistik visar att nästan en tredjedel av all utbildning i näringslivet idag sker elektroniskt. Under 2000-talet började företag använda sig av e-utbildningar för att utbilda sina anställda. Såväl nya som erfarna medarbetare fick därmed möjligheten att förbättra sina branschkunskaper och utveckla sina kompetenser. Tack vare teknikens utveckling de senaste åren kan nästan vem som helst, var som helst berika sitt liv genom utökad kunskap och till och med ta examen via internet.

Alla typer av e-utbildning växer och kan räknas som ett dominerande medium för arbetskraftsutbildning. Investeringen i utbildning av arbetskraft är mycket hög och den blir ökar hela tiden. Det rör sig om miljardbelopp både i Sverige och i USA, och med stor sannolikhet går åtminstone delar av summorna till att utveckla e-utbildningar. Vilken omfattning och riktning denna intressanta utveckling kommer att ta härnäst får framtiden utvisa. Trenden under de senaste årtiondena talar dock sitt tydliga språk: det webbaserade lärandet är här för att stanna.

Vill du lära dig ännu mer, eller är du ute efter inspiration? Följ oss för senaste nytt!

Facebook

LinkedIn

Twitter

Teamet på Contento Wassum har jobba bakom kulisserna med att uppdatera våra befintliga standardutbildningar. Vi har också producerat flera nya standardutbildningar och levererar allt som allt 20 uppdaterade och nyutvecklade e-utbildningar.

De senaste åren har ”gamification” varit ett populärt begrepp inom e-utbildningskretsar. Det har blivit trendigt att lägga till spelbaserade inslag i sina kurser: belöningar för avklarade moment, poängsamling med topplista, tydlig visualisering av framsteg och liknande. I den här artikeln ska vi dock inte fokusera på gamification utan lägga krutet på en annan trend: storytelling.

21 augusti, 2018

E-utbildningens historia

Idag utgör det en miljardindustri ‒ som fortsätter växa. Så, hur började det? Hur har industrin utvecklats, och hur ser den ut idag? I den här artikeln ger två av CWA:s manusförfattare svar på dessa frågor.

Att vara manusförfattare är aldrig ett ensidigt arbete. Projekten vi jobbar med på Contento Wassum handlar om vitt åtskilda saker och kunderna har varierande önskemål och behov. Samtidigt bär vi vår titel i egenskap av experter vilket antyder att vi alltid vet precis hur vi ska producera ett per definition bra manus. Frågan är hur denna definition ser ut; finns den ens formulerad?

Vad har mindfulness med företagsutbildning att göra? Sambandet mellan mindfulness och utbildning bygger på våra hjärnor och sinnestillstånd.

Det flippade klassrummet (the flipped classroom) är en blandundervisning med stark tonvikt på digitala verktyg.

ÅKU 2018 är här! Varierad och interaktiv e-learning! Redan i dag kan du anmäla dig till den version av årets ÅKU som passar din yrkesroll, baserat på kraven från SwedSec!

Vår självstudieutbildning för SwedSecs licensieringstest är nu uppaterad, den är tillgänglig som webinar på engelska och höstens första kurstillfällen är redan släppta. Om du arbetar som analytiker, värdepappersmäklare, fondförvaltare eller liknande har du nu ett gyllene tillfälle att förbereda dig inför testet.