Livförmedlare utan värdepapperstillstånd?

kreditgivningsprocessen_2

Är det möjligt? Vad sker nästa år? Här får du veta mer om den nya lagstiftningen som är på gång:

I en departementspromemoria (Ds 2017:17) ges förslag till en ny lag om försäkringsdistribution. Den nya lagen ersätter lagen om försäkrings-
förmedling, och innebär att försäkringsförmedlare som ger råd  kring investeringsbaserade försäkringsprodukter kommer att behöva tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528), eftersom råden kommer att ses som investeringsrådgivning. Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft redan den 23 februari 2018.

Värt att notera är att berörda förmedlare troligtvis inte kommer att ges någon övergångsperiod, för att hämta in relevanta kunskaper. Det innebär att den som saknar värdepapperstillstånd i februari nästa år, genast måste upphöra med den verksamhet som rör rådgivning kring investeringsbaserade försäkringsprodukter eller pensionsförsäkring, exempelvis fond och depåförsäkringar.

Det är också värt att notera att följande försäkringar är undantagna från de nya reglerna:

  • Skadeförsäkringsprodukter.
  • Livförsäkringsprodukter där ersättning endast betalas ut vid dödsfall eller invaliditet till följd av skada, sjukdom eller funktionsnedsättning.
  • Pensionsförsäkringar.

Läs gärna mer här:
http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2017/06/ds-201717/

 

 

21 maj, 2019

Ny medarbetare

Vi välkomnar Henrik Ax i rollen som ny projektledare hos Team Contento.

Vi är stolta över vårt utökade samarbete med SFM (Svenska Försäkringsförmedlares Förening). Tillsammans utvecklar vi nu flera omfattande utbildningspaket inom både liv- och sakförsäkring.

Nu erbjuder vi ett komplement till vår e-utbildning Bolånelicensen, som är baserad på SwedSecs kunskapkrav för bolånehandläggare.

ÅKU 2019 är effektivt disponerad och ger ett maximalt lärande på begränsad tid.

Så här i årets slutskede har vi tagit fram statistik för våra utbildningar. Det var inga dåliga siffror vi hittade!

Läs mer...

15 november, 2018

Ny hemsida lanseras snart …

Vårt team arbetar nu med att uppdatera Contentos varumärkesprofil för att visuellt representera var vi är idag som digitalt företag. Det här är vad du har att se fram emot.

Helt kort om vad vi pysslar med just nu.

I januari 2019 fusioneras Contento Wassum Academy och Learnify AB.