Livförmedlare utan värdepapperstillstånd?

kreditgivningsprocessen_2

Är det möjligt? Vad sker nästa år? Här får du veta mer om den nya lagstiftningen som är på gång:

I en departementspromemoria (Ds 2017:17) ges förslag till en ny lag om försäkringsdistribution. Den nya lagen ersätter lagen om försäkrings-
förmedling, och innebär att försäkringsförmedlare som ger råd  kring investeringsbaserade försäkringsprodukter kommer att behöva tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528), eftersom råden kommer att ses som investeringsrådgivning. Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft redan den 23 februari 2018.

Värt att notera är att berörda förmedlare troligtvis inte kommer att ges någon övergångsperiod, för att hämta in relevanta kunskaper. Det innebär att den som saknar värdepapperstillstånd i februari nästa år, genast måste upphöra med den verksamhet som rör rådgivning kring investeringsbaserade försäkringsprodukter eller pensionsförsäkring, exempelvis fond och depåförsäkringar.

Det är också värt att notera att följande försäkringar är undantagna från de nya reglerna:

  • Skadeförsäkringsprodukter.
  • Livförsäkringsprodukter där ersättning endast betalas ut vid dödsfall eller invaliditet till följd av skada, sjukdom eller funktionsnedsättning.
  • Pensionsförsäkringar.

Läs gärna mer här:
http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2017/06/ds-201717/

 

 

Så här i årets slutskede har vi tagit fram statistik för våra utbildningar. Det var inga dåliga siffror vi hittade!

Läs mer...

15 november, 2018

Ny hemsida lanseras snart …

Vårt team arbetar nu med att uppdatera Contentos varumärkesprofil för att visuellt representera var vi är idag som digitalt företag. Det här är vad du har att se fram emot.

Helt kort om vad vi pysslar med just nu.

I januari 2019 fusioneras Contento Wassum Academy och Learnify AB.

Är du nyfiken, framåt och tycker om att arbeta långsiktigt och proaktivt? Då kan du vara den vi söker!

I oktober lanserar vi en uppdaterad version av vår SwedSec-utbildning!

2 oktober, 2018

MiFID 2, punkt 8

I Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse finns det numera krav på att vissa medarbetare ska ha kunskap om institutets interna riktlinjer, rutiner och system.

2 oktober, 2018

Ett förstärkt team

Vårt Team Finans växer och består nu av elva entusiastiska medarbetare med spetskompetens inom så vitt skilda områden som försäljning, design, utveckling, manus, projekt- och produktionsledning.