Uppdaterad SwedSec-utbildning

shutterstock_750119353

I oktober lanserar vi en uppdaterad version av vår SwedSec-utbildning!

Omtaget omfattar först och främst utbildningsinnehållet som är uppdaterat enligt nya lagkrav och bestämmelser. En annan nyhet är att Academy-portalen får en ny informativ design som ger deltagarna en mer överskådlig bild av hela programmet.

Dessutom introducerar vi en chattfunktion där deltagarna kan ställa frågor i realtid till vår ämnesexpert vid en bestämd tidpunkt varje vecka.

Nyheterna visas inom kort i Academy – vår utbildningsportal!

För vem passar då vår SwedSec-utbildning? Den finns tillgänglig i fem versioner, anpassade efter olika roller och behov:

SwedSec – Självstudier för rådgivare är en renodlad distansutbildning för dig som arbetar som rådgivare på bank, värdepappersbolag eller försäkringsbolag och står inför utmaningen att bli godkänd på SwedSecs licensieringstest. Upplägget passar dig som föredrar att läsa helt i din egen takt, har hög studievana och bra självdisciplin. Du har samtidigt tillgång till Academy-portalen där du kan kommunicera med våra ämnesexperter och dina studiekollegor under utbildningen.

SwedSec – Självstudier med lärarstöd (för rådgivare) inkluderar individuella samtal med våra ämnesexperter utöver självstudiepaketet. Med hjälp av lärarstödet får du handledning i dina studier och kommer snabbare framåt jämfört med om du studerar på egen hand.

SwedSec – Självstudier med webinarier (för rådgivare) kombinerar självstudiepaketet med fyra webinarier ledda av vår ämnesexpert.

SwedSec – Självstudier för specialister är ett självstudiepaket för dig som arbetar som analytiker, värdepappersmäklare, fondförvaltare och liknande. Utbildningen består av filmade föreläsningar och övningsfrågor framtagna för att du ska uppnå rätt kunskapsnivå inför SwedSecs licensieringstest för specialister. Innehållet är indelat i tre delområden och du hittar dem i Academy-portalen där du också kan diskutera med våra ämnesexperter och dina studiekollegor.

SwedSec – Ledning och kontrollfunktioner med tre kursdagar är en intensiv tredagarsutbildning förlagd till våra lokaler i centrala Stockholm. Innehållet passar dig som är VD, annan ansvarig chef och Compliance Officer. Även vissa befattningar inom riskkontroll och andra riskfunktioner har nytta av utbildningen. Utöver de tre kursdagarna ingår en bok och tillgång till ett självstudiepaket i Academy-portalen där du också kan ställa frågor direkt till läraren.

Följ länkarna om du vill läsa mer och anmäla dig till något av uppläggen!

21 maj, 2019

Ny medarbetare

Vi välkomnar Henrik Ax i rollen som ny projektledare hos Team Contento.

Vi är stolta över vårt utökade samarbete med SFM (Svenska Försäkringsförmedlares Förening). Tillsammans utvecklar vi nu flera omfattande utbildningspaket inom både liv- och sakförsäkring.

Nu erbjuder vi ett komplement till vår e-utbildning Bolånelicensen, som är baserad på SwedSecs kunskapkrav för bolånehandläggare.

ÅKU 2019 är effektivt disponerad och ger ett maximalt lärande på begränsad tid.

Så här i årets slutskede har vi tagit fram statistik för våra utbildningar. Det var inga dåliga siffror vi hittade!

Läs mer...

15 november, 2018

Ny hemsida lanseras snart …

Vårt team arbetar nu med att uppdatera Contentos varumärkesprofil för att visuellt representera var vi är idag som digitalt företag. Det här är vad du har att se fram emot.

Helt kort om vad vi pysslar med just nu.

I januari 2019 fusioneras Contento Wassum Academy och Learnify AB.