Validering – att synliggöra och tillvarata kompetens

fullsizeoutput_b3

I vårt samhälle finns mycket kompetens som inte tas tillvara – trots att många branscher har stort behov av arbetskraft. Det kan handla om personer som har sin utbildning eller arbetserfarenhet från ett annat land, och därför inte har papper på sina meriter. Det kan också handla om att man har skaffat sig en kompetens på annat sätt än i skolan. Validering kan vara ett effektfullt och resurssmart verktyg för att ta tillvara kompetens, och snabbare hjälpa människor ut på arbetsmarknaden.

Contento Wassum Academy gör e-utbildning om validering

Validering är en process som går ut på att värdera och ge erkännande åt vad människor lärt sig – oavsett var, när och hur detta lärande har skett. Under våren 2017 har vi på Contento Wassum Academy (CWA) på uppdrag av Skolverket utvecklat en grundläggande e-utbildning i validering. Utbildningen vänder sig till alla som kan komma i kontakt med valideringsprocessen i sitt arbete och lanserades i augusti 2017.

Ett intressant projekt för oss kunskapsnördar

— Vi manusförfattare tycker ju att det här med kunskap och lärande är mycket intressanta områden, så det har varit väldigt spännande att få fördjupa sig i det, säger Andrea Brännström, manusförfattare på CWA.

— Sedan har det varit väldigt givande att få lära sig mycket om ett så viktigt ämne, fortsätter Andrea. Vårt arbete kan faktiskt få avgörande betydelse för många människor. Jag har en bild av att mycket kunskaper och kompetenser går till spillo som det ser ut på arbetsmarknaden i dag. Om fler kände till möjligheterna med validering kunde det säkert se annorlunda ut.

Projektteamet har jobbat i nära samarbete med Skolverket

David Lundgren är Skolverkets projektledare för satsningen, och har jobbat i nära samarbete med CWA:s projektteam under våren.

— Jag blev väldigt imponerad av manusförfattarnas förmåga att så snabbt sätta sig in i ett helt nytt ämne, berättar David.

— Och så har själva processen, att utforma manuset, varit nyttig för oss som organisation. I och med att vi har granskat manuset har vi verkligen fått gå till botten med var vi står i olika frågor, fortsätter han.

Interaktioner och dramatiserade case

Resultatet av arbetet blev Valideringsarbete i teori och praktik – en introduktion. Stommen är fyra verklighetsnära case som gestaltas i dramatiserad film. Genom att svara på frågor och lösa problem tar sig deltagaren vidare genom utbildningen, och checkar på så sätt kontinuerligt av sina egna kunskaper. Förutom de grundläggande delarna som fungerar som en bred introduktion till validering finns en kunskapsbank som är fylld med ytterligare fördjupningsmaterial för den som vill lära sig mer.

Vill du veta mer?

Kontaktperson CWA: Stefan Akteus (stefan.akteus@contentowassum.se)

Kontaktperson Skolverket: David Lundgren (david.lundgren@skolverket.se)

21 maj, 2019

Ny medarbetare

Vi välkomnar Henrik Ax i rollen som ny projektledare hos Team Contento.

Vi är stolta över vårt utökade samarbete med SFM (Svenska Försäkringsförmedlares Förening). Tillsammans utvecklar vi nu flera omfattande utbildningspaket inom både liv- och sakförsäkring.

Nu erbjuder vi ett komplement till vår e-utbildning Bolånelicensen, som är baserad på SwedSecs kunskapkrav för bolånehandläggare.

ÅKU 2019 är effektivt disponerad och ger ett maximalt lärande på begränsad tid.

Så här i årets slutskede har vi tagit fram statistik för våra utbildningar. Det var inga dåliga siffror vi hittade!

Läs mer...

15 november, 2018

Ny hemsida lanseras snart …

Vårt team arbetar nu med att uppdatera Contentos varumärkesprofil för att visuellt representera var vi är idag som digitalt företag. Det här är vad du har att se fram emot.

Helt kort om vad vi pysslar med just nu.

I januari 2019 fusioneras Contento Wassum Academy och Learnify AB.