Våra lärare

Finansiella marknader, fond och portföljlära och SwedSec

Eric Friberg  utbildad finansekonom vid Stockholms Universitet och behörig lärare i ekonomi. Har sedan 1996 undervisat i aktiederivat och finansiell ekonomi på Stockholmsbörsen/Nasdaqomx. Han har också varit sakkunnig i domstolstvister avseende placeringsrådgivning.

Anders Wallace har varit verksam som egenföretagare med specialisering inom betaanalys på företaget Beta Research sedan 2012 och är en flitigt anlitad föreläsare. Innan dess var Anders analysansvarig för globala räntebärande marknader på Nordens ledande investeringskonsult Wassum med över 80 miljarder kronor under rådgivning. Anders är civilekonom från Lunds Universitet med inriktning finansiering och CFA Charterholder.

Juridik

Marie Wessel är  specialist inom Svensk och internationell familjerätt. Försäkringsrätt. Generationsskiften. Boutredningsman och bodelningsförrättare. Arvs- och gåvorätt.

Pensioner och förmåner och tjänstepension

Kerstin Strand har ett förflutet i försäkringsbolaget Trygg-Hansa, som partner i ett försäkringsmäkleri samt som vice vd i en arbetsgivarorganisation, har Kerstin samlat över 25 års erfarenhet av pensioner och försäkring. Har de senaste åren haft det egna bolaget Engagera Support AB, vars affärsidé är ”att stärka uppdragsgivarens kunskaper och insikter kring pensionsval och pensionsavtal och personförsäkringar” Jobbar i dagsläget på KPA.

Skatter

Mattias Appelberg är verksam vid Södertörns högskola i Stockholm, och har en gedigen kunskap och erfarenhet som utbildare inom skatteområdet.

6 mars, 2017

Direktivet IDD

Ofta uppstår olika utbildningsbehov hos branschens aktörer när nya finansmarknadsdirektiv ska implementeras. Ett exempel på det är IDD (Insurande Distribution Directive) som ska vara implementerat den 23 februari 2018. Enligt direktivet ska försäkringsförmedlarna utbilda sina rådgivare motsvarande 15 utbildningstimmar per år. Exakt hur utbildningssatsningen ska se ut för just din organisation beror på en mängd olika faktorer, exempelvis vilka format utbildningen ska ske i, vilken lärandenivå utbildningen ska ha, hur man ska bedöma utbildningstiden hos varje individ samt vilka kunskapsmål som kan anses vara relevanta.

Tillsammans med branschorganisationen Sveriges Försäkringsförmedlares Förening (SFM) pågår nu ett arbete som syftar till att ge förmedlarna det stöd de behöver i den här omfattande frågan.

Vet du vem som inte får lämna råd till kunden? Nu finns det nya riktlinjer som anger hur medarbetarna får agera i olika kundsituationer. Det är Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) som har arbetat fram riktlinjerna utifrån MiFID II. Riktlinjerna gäller för personal som tillhandahåller investeringsprodukter och tjänster.  En personalkategori som inte får inte lämna några kundråd är de som saknar relevant utbildning och erfarenhet. Eftersom riktlinjerna kommer på plats samtidigt som MiFID II behöver den här personalkategorin genomföra relevant utbildning innan dess. Därefter kan kategorin ha fortsatt kundkontakt och dessutom handlägga kundfrågor som handlar om bankens standardutbud av finansiella instrument.

De nya kunskapskraven är relativt omfattande, även om de inte är lika djupgående som till exempel SwedSecs kunskapskrav för en rådgivningslicens. Kontakta oss gärna om du och din organisation har frågor om  hur en utbildning för just era medarbetarna kan se ut!

Nu står ytterligare utbildning inom bolån för dörren! Förutom Bolånelicensen som innebär massiva utbildningsinsatser, så ska branschen säkra upp att vissa rådgivare lever upp till kunskapskraven inom området ”Värdering av konsumenters bostäder”.  Målgruppen som berörs av den nya utbildningen är rådgivare som idag har mandat att utföra värdering av icke-kommersiella fastigheter.

Tillsammans med landets storbanker har vi  tagit fram utbildningen ”Värdering av småhus och bostadsrätter”. Utbildningen möter kravet på att medarbetarna i målgruppen blir certifierade inom det här prioriterade området.

Tillsammans med majoriteten av storbankerna pågår vårt arbete med den årliga kunskapsuppdateringen för fullt. Den består av förhållandevis många ämnen den här gången och ett flertal av dem är väldigt nya – så nya att de faktiskt inte har börjat tillämpas än. Det gäller bland annat kunskaper kring regelverken MiFID II och IDD som ska vara implementerade fullt ut under första kvartalet 2018.

Nytt för i år är att SwedSec lanserar en årlig kunskapsuppdatering för bolån vilket är en direkt konsekvens av bolånedirektivet och licensieringen. Givetvis finns området med i ÅKU 2017 som vi också utvecklar just nu.

9 februari, 2017

Lansering ny webb

Vi har ändrat utseende på vår webb! Lansering av denna sker i mitten av februari 2017.
Vad tycker ni om den? Har ni åsikter så tveka inte att höra av er till sarah.weman@contentowassum.se.

Allt gott!